Rundemansveien ble stengt søndag kveld på grunn av fare for ras, opplyser Nils Hatlehol ved vaktsentralen til Bergen kommune.

Geologer skal nå undersøke fjellmassivet Blåmanen, som veien går langs.

Fredag gikk det et større steinras på strekningen, og etter undersøkelser i helgen torde ikke kommunen annet enn å stenge veien. I løpet av dagen blir det trolig avgjort hvor lenge den mye brukte turveien skal være sperret for publikum.

Inntil videre må turgåerne bruke andre veier for å komme opp på Rundemanen. Fra Brushytten er det for eksempel mulig å ta til høyre og gå over Blåmanen.

RAS: Steinraset fredag hindret ikke denne syklisten. Men nå er Rundemansveien stengt.
JARLE BJORDAL