Flere kjøpesentre enn Vestkanten har rulletrapper uten ekstra sikring, og med stor fallhøyde.

— Regelverket er ikke godt nok, mener inspektør Nils-John Sætre ved Norsk Heis-kontroll i Bergen.

Det er heiskontrollen som ser til at rulle-trappene er forsvarlig sikret. Sætre har prøvd å få departementet til å skjerpe regelverket for å hindre nye ulykker.

— Jeg er selv blitt skjelt ut etter å ha tatt barn bort fra rulletrappen. Mange barn og foreldre forstår ikke hvor farlig en slik trapp er, påpeker Nils-John Sætre.

Han tror den siste ulykken i Bergen vil være en vekker for sikkerheten.

Fem meter fritt fall

Sætre forteller at god sikring ikke trenger å være dyrt: Flere velger rett og slett å henge opp et sikkerhetsnett.

Nye rulletrapper skal ha en ekstra sikring når fallhøyden er over tre meter. Problemet er at regelen ikke har tilbakevirkende kraft, og kun gjelder for rulletrapper som ikke er mer enn fem år gamle.

Flere rulletrapper har en fri fallhøyde opp til fem meter, gjerne på begge sider av trappen. Dette gjelder for rulle-trappene i Kløver-huset, Berstad-huset, Arken og Gull-gruven.

- Foreldrene må passe bedre på

Senterleder Eva Nilsen ved Arken senter sier at man holder på å se om noe kan utbedres.

— Men det blir ikke aktuelt med store og dyre utbedringer, konstaterer hun.

— Vi kan ikke sette opp sikkerhetsnett som om det var et sirkus, sier eiendomsdirektør i Steen & Strøm, Rune Nyegaard, som blant annet er ansvarlig for Arken.

— Vi følger lover og forskrifter. Foreldrene må passe bedre på ungene sine, hevder Nyegaard.

— Selv om det er trygt her ved Arken, er driftssjefen allerede i gang med utbedringer, sier Nyegaard.

Driftssjef Bjørn Grindevoll kan fortelle at det skal settes opp et gitter slik at maksimal fallhøyde mot gulvet blir rundt tre meter.

Sikre rulletrapper

Etter den alvorlige ulykken ved Vestkanten, vil senterledelsen der sikre rulletrappene bedre. Galleriet har allerede montert ekstra glass langs rulletrappene for å hindre fallulykker. Kjøpesenteret hadde en stygg fallulykke i 1995, og fikk etter det påbud om å sikre rulletrappene bedre. Også Bergen Storsenter har ekstra sikring ved sine rulletrapper. Rulletrappene ved Lagunen er satt opp slik at de er helt fallsikre.

Laksevåg senter har etter pålegg fra Norsk Heiskontroll bestilt ekstra sikring. Ifølge Trond Pedersen, teknisk ansvarlig for Laksevåg senter og Gullgruven senter, er slik sikring også bestilt til rulletrappene i Gullgruven.

Senterleder ved Kløverhuset, Tommy Hansen, opplyser at de allerede har innhentet flere anbud på sikring av rulletrappene i 3. og 4. etasje.

I Berstadhuset er butikksjef Vigdis Stalheim ved Hennes & Mauritz usikker på om det vil bli gjort noen utbedringer. Men hun hevder at det aldri har vært ulykker i rulletrappen deres, og presiserer at det alltid har vært en advarsel i taket.

Fanatorget, Åsane Senter og Oasen senter har ikke rulletrapper, og unngår dermed problemet.

IKKE EKSTRA SIKRET: Rulletrappene ved Kløverhuset og flere andre kjøpesentre er ikke sikret etter forskriftene som gjelder for nye rulletrapper. Disse forskriftene gjelder kun for rulletrapper som ikke er mer enn ca. fem år gamle. FOTO: ØRJAN DEISZ