Seks tidligere tillitsvalgte i Norges Handikapforbund Bergen møtte i dag i retten, tiltalt for grov utroskap. Rettssaken kommer etter en bitter strid om forbundets kjempeeiendom i Kokstadvegen.

Måtte ommøblere

For å få plass til seks tiltalte og deres forsvarere, måtte salen ommøbleres før retten kunne settes. To av de tiltalte sitter i rullestol, i tillegg til at det var minst én rullestolbruker blant publikum.

Det fikk dommer Elisabeth Løseth til å stille spørsmål ved brannsikkerheten. Heisene i tinghuset stopper nemlig når brannalarmen går, og det viste seg at det ikke finnes evakueringstepper for å få ut rullestolbrukerne.

Resultatet ble at rettssaken må utsettes til i morgen, da nødvendig redningsutstyr forhåpentligvis er på plass.

Bakgrunnen for rettssaken er at de seks tiltalte i 2004 brøt ut av Norges Handikapforbund Bergen og dannet et konkurrerende lag. Deretter overførte de mesteparten av verdiene i lokallaget til sin nystartede forening.

Brøt seg inn i rullestol

Det var ikke småtterier det var snakk om: Utbryterne kuppet Handikapforbundets eiendom i Kokstadvegen 46, som ble kjøpt i 2002 for ti millioner kroner. I tillegg sikret de seg alt inventar, en båt og to tilhengere.

På toppen av det hele skiftet de låser på kontorene og satte opp overvåkingsutstyr. Deres gamle forbundsfeller kontaktet da Falck og verdisikringsselskapet Crifo, som hjalp dem med å bore ut låsene slik at de kom seg inn på kontorene.

– Dette er en veldig vond situasjon for våre medlemmer. Vi mener bestemt at vi har retten på vår side, sa fylkesleder i Norges Handikapforbund, Ingeleiv Haugen til BT etter at hun og andre tillitsvalgte hadde gått til aksjon mot utbryterne.

Bergen tingrett kom i mai 2004 til at utbryterne helt urettmessig hadde prøvd å tilegne seg forbundets verdier. Da dommeren fikk se kontrakten, brøt hun ut i latter.

«Slik retten ser det har styret (...) opptrådt kvalifisert klanderverdig og illojalt overfor NHF Bergen. Sittende i sentrale posisjoner opprettet de et nytt og konkurrerende lag. De nyttet sine posisjoner i NHF Bergen til å tømme laget for aktiva og passiva», het det blant annet i kjennelsen.

Konflikten i Handikapforbundet kulminerte da fylkesleder Ingeleiv Haugen (foran) måtte bryte seg inn på sine egne kontorer. I dag skulle rettssaken mot motparten startet.
OVERVÅKINGSKAMERA
STRIDENS EPLE: Kokstadvegen 46 ble kjøpt i 2002 for ti millioner kroner.
RUNE SÆVIG