KRISTINE HOLMELID

Universitetet i Bergen har rundt 17.000 studenter. Bare tre hybler er tilrettelagt for rullestolbrukende studenter.

Kan miste plassen

Tone Lise Klementsen Svåsand er motløs der hun sitter i Grieghallen. Hun har nettopp fått beskjed om at hun mister studieplassen sin hvis hun ikke møter opp 2.september. Og uten tilrettelagt hybel er det bare å utsette studieplanene et halvår eller to til en av hyblene blir ledig. Eller i verste fall skrinlegge planene.

Planen var å ta forberedende prøver før jul, og så begynne på psykologi etterpå. — Jeg visste det ville bli vanskelig, men mener det er for galt at rullestolen skal hindre meg i å studere, sier Tone Lise Klementsen Svåsand.

- Helt umulig

Far Emil Svåsand er med fra Odda for å se hvordan universitetet er tilrettelagt for funksjonshemmede, både med hybel, lesesalplass, auditorier og kontorer, og er ikke spesielt optimistisk.

— Noen steder er det bra, andre steder helt umulig, sier han.

Studentsamskipnaden (SiB) har i dag tre hybler tilrettelagt for rullestolbrukere, en er delvis tilrettelagt. Fire er under bygging og klare over nyttår. 12 er under prosjektering.

— Vi opererer ikke med ventelister på hybler tilrettelagt for rullestolbrukere, og i perioder kan de også være utleid til andre studenter fordi vi ikke har søkere. Men det er ofte mer enn hybel som skal til for en student med handikap kan takke ja til studieplass, sier administrasjonssjef Hans S. Rohde i SiB.

- Et ork

En hybel på institusjon har ikke Tone Lise så lyst på. Helst vil hun bo sammen med andre studenter og ta del i studentlivet.

— Det burde ikke være en drøm å få studere. Det burde vært en rettighet jeg hadde på lik linje med andre ungdommer, sier Tone Lise Klementsen Svåsand.

Norges Handikapforbund Hordaland har god oversikt over forholdene ved universitetet etter å ha engasjert seg i flere saker der.

— Å være student på Nygårdshøyden er ikke lett. Noen steder kan det være et ork av en annen verden å komme til, andre steder er det rimelig godt tilrettelagt, sier kontorsjef Alf-Are Skog hos Norges Handikapforbund Hordaland.

TRØBBEL MED RULLESTOL: Tone Lise Klementsen Svåsand (20) har erfart at det er vanskelig å være rullestolbruker og student. Nå frykter hun at studieplanene går i vasken.
Foto: Helge Skodvin