Nå har Wiig gått til sak mot Bergen Parkeringsselskap for å finne ut om kommunens skilting er ulovlig.

Wiig bryr seg ikke om gebyret på 500 kroner.

— Det er prinsippene som er viktig i denne saken. Ikke bare for meg, men for alle bevegelseshemmede i Bergen, sentrum, sier Wiig.

Gebyret Wiig har klaget inn til retten, fikk han da han parkerte tvers over gaten for boligen sin i Daniel Hansens gate. Wiigs bil var lovlig parkert, men sto på en plass som er reservert beboere i området. De avmerkede parkeringsplassene for handikappede var fulle.

Bergen alene

— Hadde Wiig hatt beboerkort, hadde parkeringen vært helt lovlig. Wiig har isteden parkeringskort for forflyttningshemmede, og vi mener det gir ham rett til å parkere på plassene som er avsatt til beboere. Det er bare Bergen kommune som tolker reglene slik i hele landet, sier Wiigs advokat, Torkjell Solbø.

Wiig og Solbø mener at måten kommunen har skiltet på gjør at sone 1, det vil si hele sentrumskjernen, er boligsone, og at handikappede dermed har rett til å parkere gratis i sonen.

Vedtatt og gyldig

Bergen Parkeringsselskap er ikke enig.

— Selve skiltingen er vedtatt av politiet. Det er et fullt gyldig vedtak fra politiet i Bergen, som har vurdert at det er mest tjenlig med slik skilting i dette området. Vi har utstedt 500 parkeringskort til beboere i dette området, mens det bare er 200 plasser. Det er krig om parkeringsplassene i sentrumskjernen, og vi må ta hensyn til de som bor der. Forflyttningshemmede har gode rettigheter, men vi må hele tiden foreta en avveining mellom ulike interesser, sier avdelingssjef Helge Hermansen i Bergen Parkeringsselskap.

Saken var onsdag oppe i Bergen tingrett. Dom i saken faller i løpet av kort tid.