En mann i 50-årene er frifunnet for å ha kjørt uaktsomt da en rulleskiløper (51) ble påkjørt og døde ved Klavelandet øst for Florø på riksvei 5 i november 2012.

Etter en rettssak som varte i tre dager, ble mannen frifunnet i Fjordane tingrett. Han slipper å betale erstatning til de etterlatte.

Krevde fengselsstraff

Aktor krevde 30 dagers fengsel og 7000 kroner i bot, og førerkortet inndratt.

Dessuten ba bistandsadvokaten om 55.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de tre pårørende.

«Etter ei samla vurdering finn retten at tiltalte (...) har opptredd med tilstrekkeleg aktsemd og at han ikkje kan klandrast for den ulukka som hende», skriver tingrettsdommer Ida Kristin Bøen.

Dommen var enstemmig.

«Sjølv om det i ettertid viser seg at ulukka kunne vore unngått om føraren til dømes heldt lågare fart er det i seg sjølv ikkje tilstrekkeleg for å konstatere aktløyse», mener Bøen.

Umulig å fastslå

På grunn av få spor på stedet var det umulig å fastslå hvor påkjørselen skjedde og hvor rulleskiløperen befant seg i veibanen.

Klavelandet ligger om lag en mil øst for Florø sentrum. Ulykken skjedde rett ved en rasteplass, i en 80-sone. Bilen var på vei til Florø. Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken.

Et ambulansehelikopter ble dirigert mot stedet, men returnerte til Førde da det ble klart at rulleskiløperen allerede var død.

Ikke godt synlig

Det var også et viktig spørsmål om rulleskiløperen var synlig for tiltalte. Han hadde mørke klær, men en gul refleks-vest.

13 vitner forklarte seg, og sammen med en rekonstruksjon på ulykkesstedet, konkluderer retten at refleksen ikke var godt synlig.

Retten fant imidlertid indikasjoner på at bilføreren var langt ut i kjørebanen da påkjørselen skjedde.

Sjåføren, som har hatt førerkort siden 1977 er ikke tidligere straffet for brudd for veitrafikkloven, ble likevel frifunnet. Han slipper også å få inndratt førerkortet.