— Langs hele veggen blir det vinduer. Vi deler opp rommet i mange små aktivitetsrom. Til og med et lydisolert skrikerom skal vi ha!

Barnehage-etablererne står midt i det nesten 800 kvadratmeter tomme næringslokalet på Søreide og snakker med entusiasme om hvordan Fremtidens barnehage skal bli.

Men entusiasmen er tynnslitt etter møtet med det politiske systemet i Bergen.

— Vi hadde trengt et skrikerom selv, kommer det lakonisk fra Kinde.

Nedturer i kø

De siste ukene har nedturene stått i kø. Først klarte byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre å utsette vedtaket om kommunal garanti fra juni til september.

For hver måned renner nye 70.000 kroner i husleie ut av prosjektet. Uten garanti betaler ikke banken ut lån til ombygging.

Noen dager etterpå kom meldingen fra byggesaksavdelingen om å vente med all ombygging til naboenes klage er behandlet.

Det betyr trolig enda noen måneders forsinkelse.

Kinde og Nordeng tviler på om de to har økonomi til å holde det gående særlig lenger. Private hjem er pantsatt. Barnehageplassene må stå ferdige innen årsskiftet hvis de skal være sikre på å få statlig tilskudd. - Vi frykter denne satsingen ender i konkurs, sier Kinde.

Husleie siden februar

Det var sist vinter de to økonomene bestemte seg for å etablere en barnehage. I jakten på lokaler oppdaget Kinde at det statlige investeringstilskuddet omfatter barnehageplasser i leide lokaler.

Valget falt på andre etasje av et næringsbygg på Søreide med et villnis på baksiden. Villniset skal bli spennende uteareal med direkte inngang til barnehagen i annen etasje.

Husleien har løpt siden februar. Like lenge har søknaden om kommunal garanti ligget hos kommunen. I mellomtiden har de to sørget for godkjenning i alle nødvendige instanser.

— Jeg tror arkitekten har tegnet om syv ganger etter hvert som vi fikk nye innspill og pålegg, sier Randi Alise Nordeng med et skeivt smil.

Alt så klappet og klart ut da komité for finans fikk saken på bordet 8. juni. Byråd Hans-Carl Tveit anbefalte politikerne å godkjenne garantien på 7,5 millioner kroner.

Gikk mot egen byråd

Forvirret av tilsynelatende sprikende opplysninger i dokumentene valgte komiteen å utsette saken.

At barnehagen skal drive i leide lokaler skapte også usikkerhet.

Oppvekstbyråden var ikke til stede og finansbyråden visste ikke svar.

På et ekstramøte 20. juni, like før bystyret, svarte Tveit på spørsmål. Byrådspartiene og Frp var likevel ikke tilfreds og saken endte med ny utsettelse.

Neste mulighet er bystyremøtet i september.

— Hans-Carl Tveit gjør ikke jobben sin, hevder Aps Anne Gine Hestetun som var oppvekstbyråd i forrige byråd.

— Denne historien vitner om manglende interesse. I min tid som byråd sprang vi som gale hvis vi så muligheten for fem eller ti nye barnehageplasser. Her står 136 plasser på spill. Byrådet burde trykket disse damene til sitt bryst og jobbet som helter, sier Hestetun.

HUSLEIEN TIKKER: I disse tomme lokalene på Søreide vil Randi Alise Nordeng(t. v.) og Lena Annelie Kinde bygge ny barnehage. Månedene går og pengene renner ut mens de venter på nødvendige godkjenninger. <p/> JAN M. LILLEBØ (foto)