Klokken 05.20 torsdag morgen gikk brannalarmen på Solheim kapell ved Danmarksplass.

– Det var røykutvikling i fyrrommet. Et spjeld som skal åpne seg automatisk hadde ikke åpnet seg, og dermed veltet røyken ut i rommet, sier brannmester Kenneth Baustad i Bergen brannvesen.

Da brannvesenet kom til stedet veltet sort røyk ut av skorsteinen til kapellet.

Røyken kom fra en krematorieovn som ble slått på om morgenen.

– Det ble ingen brann og det er ingen skader på kapellet, sier Baustad.