De som skal håndheve røykeloven, kommer ikke til å ta på restauranteierne med silkehansker dersom de oppdager brudd på den nye loven som begynner å gjelde fra 1. juni.

Det er Arbeidstilsynet og kommunene som har ansvaret for å påse at verken de ansatte eller gjestene blir utsatt for passiv røyking på barer og puber.

Bergen kommune har utarbeidet spesielle retningslinjer for hvordan loven skal håndheves.

Strenge krav

Retningslinjene setter blant annet strenge bygningsmessige krav til hvordan lokalene skal se ut for at de kan defineres som uterestaurant. Nedsenkbare vegger og tak tillates ikke.

Heller ikke tillater bestemmelsene at det kan sive røyk inn i tilstøtende lokaler fra en uteservering. Det kan for eksempel ikke være åpen inngang til lokalene innenfor.

— Blant annet vil ikke Losjehagen - slik den er bygget i dag - kunne defineres som uterestaurant etter de nye bestemmelsene, sier Sonja Skotheim. Hun er avdelingsleder for helsevernetaten i Bergen kommune.

Flere av restaurantene på Ole Bulls plass oppfyller heller ikke kravene som stilles til at stedet kan kalles uterestaurant.

Seks inspektører fra helsevernetaten skal foreta inspeksjoner både formiddag, middag og på kveldstid.

— Loven kommer til å bli håndhevet strengt, understreker Skotheim.

Første gang inspektørene oppdager brudd på bestemmelsene, vil de som driver restauranten få skriftlig påtale.

Store bøter

Brytes reglene flere ganger, vil saken gå videre til byrådet som vil få ansvaret for å ilegge restauranteieren bot.

Skotheim vil ikke spekulere i hvor store bøtene kan bli. Men det er klart at for en virksomhet med stor omsetning kan det fort bli snakk om bøter både på fem- og sekssifrete beløp, sier hun.

— Det heter i retningslinjene at boten skal være så stor at det ikke skal være lønnsomt for virksomheten å bryte loven, sier Skotheim.

Informasjonsmøter

I de kommende ukene blir det holdt flere informasjonsmøter om den nye røykeloven. Restauranteierne skal være grundig informert om den nye loven før den blir gjort gjeldende.

Skotheim tror ikke det vil bli vanskelig å håndheve loven.

— Erfaringene fra USA og Irland viser at både restaurantbransjen og publikum er samarbeidsvillige. Erfaringene med røykfrie utesteder har vært svært gode, understreker hun.

Også Arbeidstilsynet forbereder seg på å håndheve loven.

Frode Vatne i Direktoratet for Arbeidstilsynet opplyser at de lokale Arbeidstilsynene vil bli pålagt å foreta uanmeldte inspeksjoner.

Blir ikke loven fulgt opp, vil tilsynet kunne ta i bruk tvangsmidler som bøter og politianmeldelse overfor restauranteierne.

Det er ennå ikke klart hvor store bøter som kan ilegges, men det skal fastsettes en øvre grense.

— Men det er klart at enkeltbøter kan bli på flere titusen kroner, sier Vatne.

UTERESTAURANT: Med mindre det kommer tak over Wesselstuens nye uteserveringssted, kan det røykes her. <br/>ARKIVFOTO: HELGE SUNDE
IKKE UTERESTAURANT: Losjehagen, slik den er bygget i dag, vil ikke kunne defineres som uterestaurant etter de nye bestemmelsene. <br/>ARKIVFOTO: CHRIS KYLLINGMARK