Tidligere var Skipperstuens faste gjester henvist til å henge utenfor døren og ta sine magadrag i vind og blæst. Nå er fasaden trukket inn flere meter og det er blitt både vegger og tak.

Folk som går forbi stusser imidlertid litt. Er dette ute eller inne, og var det ikke noe med røykeloven som legger strenge restriksjoner på hvordan utendørs røykearealer egentlig skal være innrettet i forhold til den nye røykeloven?

Uteservering

Leder for kontoret for skjenkesaker i Bergen, Gro Gaarder, er klar i sitt syn.

— Dette er å betrakte som uteservering. Jeg har sendt brev og ga beskjed om at de må søke om omdisponering fra inneservering til uteservering for dette området. I praksis betyr det at de normalt må slutte skjenkingen på dette arealet ved midnatt.

— Men, de kan fortsette å skjenke inntil dette er i orden?

— Ja, men da etter tidene for uteservering. Om sommeren er den tiden utvidet til klokken ett fredagskvelden og lørdagskvelden, sier Gaarder.

Får skryt i Oslo

Daglig leder Dajlinder Kahlon i Dilla Holding, som driver Skipperstuen, sier at løsningen som er valgt, er godkjent på alle plan og helt i tråd med forskrifter og regler.

— Vi har mottatt brevet fra kontoret for skjenkesaker, tar det til etterretning og har innrettet skjenketidene etter det, sier Kahlon.

— Vi har ikke tatt stilling til om vi senere skal foreta oss noe med hensyn til reduksjon i skjenketidsbegrensningene. Vi har brukt tilsvarende løsninger i årevis ved flere utesteder i Oslo, og har aldri fått noen innvendinger eller negative reaksjoner. Tvert imot har vi fått skryt fra Oslo kommune fordi vi har klart å finne frem til permanente måter å løse røykeproblemet på - som fungerer for alle parter, og som ikke kommer i konflikt med røykeloven. Jeg kan ikke skjønne at det skal være annerledes i Bergen, sier han.

- Må være strenge

Regionsekretær Susanne Rislå Andersen i Norges Astma- og Allergiforbund er opptatt av at røykeloven ikke skal skli ut.

— Vi løper ikke rundt og sjekker at alle håndhever loven. I stedet har vi valgt å ta for gitt at utestedene lojalt følger de restriksjonene som er lovpålagt. Men hvis det er noen som prøver å utvanne eller omgå loven, må det slås hardt ned på. Passiv røyking er et stort problem for mange astmatikere. Etter innføringen av røykeloven har mange av oss endelig kunnet gå på restaurant uten å bli syke. Det er et stort gode som vi ikke vil gi slipp på, sier Rislå Andersen.

Gjennomtrekk

BT har vært i kontakt med byggesaksavdelingen i Bergen kommune som ikke har hatt noen innvendinger mot ombyggingen.

Røykeloven ble innført 1. juni 2004. Fra da av skulle alle serveringssteder være røykfrie. Hovedbegrunnelsen for lovendringen var å legge forholdene til rette for et bedre arbeidsmiljø for ansatte. I følge loven skal det være fri luftpassasje, det vil si gjennomtrekk i lokalene. Fotballpuben og Logehaven måtte fjerne glassvegger for å oppfylle røykelovens intensjoner.