Og det er for kvinner at flest år går opp i røyk, skriver Dagsavisen. At sigaretten stjeler gjennomsnittlig elleve år av livet for folk som dør av røyking, kommer fram i en fersk rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Også de som røyker lite, taper leveår. For gruppen som tar seg fem sigaretter om dagen, dør flere som er mellom 40 og 70 år gamle, enn de i gruppen som aldri har røyket.

«Menn som dør av røyking når de er mellom 40 og 70 år gamle, taper i gjennomsnitt 14 leveår. Kvinner som dør i samme aldersgruppe, mister 20 år», heter det i rapporten. Grunnen er at kvinner vanligvis lever lenger enn menn.

– Allerede den første sigaretten skader hjertet. Risikoen for hjertesykdom stiger ikke så mye om du røyker fem, 15 eller 20 sigaretter om dagen, sier professor Stein Emil Vollset, som har ledet arbeidet med rapporten.

For lungekreft øker risikoen jo mer du røyker.

– Vi ser veldig tydelig at de som startet å røyke før de fylte 20 år, har betydelig høyere dødelighet enn dem som startet senere. Risikoen øker selv om du ikke røyker mye, sier Vollset.

SCANPIX