I dag skal styret i helseforetaket ta stilling til forslaget som vil få mykje å seia for arbeidsdagen til røykesugne tilsette. I framlegget til vedtak heiter det også at det skal bli vanskelegare for pasientane ved helseinstitusjonane å få dekka røyketrongen. I særskilde tilfelle kan det bli gitt dispensasjon, dersom røykestaden ikkje blir til sjenanse for andre pasientar og tilsette. Røykfrie sjukehus og institusjonar er ein del av ei nasjonal satsing. Blir røykekutten innført, blir det umogleg å få kjøpt tobakk ved institusjonane i Helse Førde. Men i følgje Fjordenes Tidende er det ikkje snakk om å innføra «røykepoliti» utanfor institusjonane.