Fra midnatt torsdag ble det forbudt for ansatte og besøkende å røyke på sykehusområdet.

De som vil ta en sigarett i arbeidstiden må heretter gå utenfor sykehusområdet. Pasienter kan fortsatt røyke på spesielt tilrettelagte steder både innendørs og utendørs.

Da BT kjørte gjennom området ved Haukeland sykehus ved lunsjtider i går formiddag, var Jonas Lies vei allerede i ferd blir etablert som en egen «røykekorridor». På strekningen mellom Sentralblokken og Kvinneklinikken sto røykerne i små grupper. Menge hadde også en kaffekopp i hånden slik at de kunne utnytte fristunden i lunsjpausen best mulig.

200.000 til tyggegummi

— Dette er andre sigaretten i dag, sier Liv Torkildsen. Hun er renholder på Nevrologisk avdeling som holder til i Gamle sykehusbygning.

Torkildsen vegrer seg ikke for å snakke åpent om at hun fremdeles røyker i arbeidstiden. Flere andre BT snakket med, rygget forskrekket tilbake straks vi spurte om å få ta bilde

— Jeg synes vi blir diskriminert på arbeidsplassen, sier Torkildsen. Hun legger ikke skjul på at hun er glad for at hun har kort vei til gaten som nå er eneste friplass for røykende ansatte på Haukeland sykehus.

— Jeg har en halv times lunsjpause. I løpet av den tiden rekker jeg fint både å spise, skifte til egne klær og røyke en sigarett, sier hun.

På sykehusbudsjettet er det i anledning røykeforbudet satt av 200.000 kroner til nikotintyggegummi. Tyggegummien skal være tilgjengelig på alle sykehusavdelingene og være et hjelpemiddel til alle som ønsker å slutte å røyke.

Samtidig blir det også, i regi av Lungeavdelingen, satt i gang røykeavvenningskurs for ansatte som ønsker å stumpe røyken for godt.

En fjerdedel røyker

I Helse Bergen har de ingen oversikt over hvor mange av foretakets 8500 ansatte som røyker. Men en undersøkelse som ble gjort ved Ullevål Universitetssykehus for noen år siden viste at en fjerdedel av de ansatte regnet seg som røykere. Trolig er antallet omtrent det samme på Haukeland.

Ullevål-undersøkelsen avslørte også at det var blant hjelpepleierne og andre lavtlønte grupper at det var fleste røykere. En av tre hjelpepleiere var røykere mens bare to av 20 leger karakteriserte seg selv som røykere.

Forskerne er også forsiktige med å antyde hvor mye av arbeidstiden som daglig benyttes til røyking på norske arbeidsplasser.

Røykerne som var i undersøkelsen på Ullevål svarte at de gjennomsnittlig røykte fem sigaretter om dagen. På hver sigarett ble det brukt 10 minutter. Ut fra disse talene gikk altså 50 minutter av arbeidsdagen med til røyking.

RØYKESUGNE: Rengjører Liv Torkildsen og røykende kolleger må ut i Jonas Lies vei for å bli kvitt røykesuget når de er på jobb på Haukeland universitetssykehus. Røyking er forbudt på sykehusområdet fra årsskiftet. <br/>Foto: MARITA AAREKOL