Saken gjaldt et serveringslokale på Hardanger Hotell AS hvor kun medlemmer av en røykeklubb skulle ha adgang. I dag slo Høyesterett fast at røykelosjen på Hardanger Hotell var ulovlig.

— Avgjørelsen er prinsipielt viktig, og jeg er glad for at Høyesterett med dette lukker muligheten for omgåelser av røykeforbudet på serveringssteder, sier helse- og om-sorgsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Hotelleigar Ole Melkeraaen har tidligere forklart hvorfor han ønsket røykeklubben på hotellet sitt.

— Jeg gjør ikke dette for å tjene penger, men av respekt for gjestene mine. Det står om viktige prinsipper. Dess-uten er jeg lei av at røykere blir kriminalisert, sa han til Bergens Tidende i 2005.

Forbudet mot røyking på serveringssteder i tobakkskadeloven § 6 avhenger av at det enten er snakk om et lokale hvor allmennheten har adgang eller et arbeidslokale i lo-vens forstand.

Høyesterett uttaler at røykelosjen på Hardanger Hotell i lovens forstand må anses som tilgjengelig for allmennheten. De slår videre fast at det ikke spiller noen rolle at det kun var eieren som arbeidet i lokalet, det er uansett snakk om et ”arbeidslokale”.

Det er etter dette klart at røykeforbudet i tobakksskadeloven § 6 innebærer at det verken er adgang til å ha røykerom eller til å tillate røyking i såkalte ”røykeklubber” på serveringssteder.