Fra nyttår kunne ikke lenger kommunalt ansatte i Askøy kommune ta seg en blås i arbeidstiden. Det har kommunen med Frp-ordfører Knut Hanselmann i spissen bestemt.

Men det kan være et problematisk vedtak.

— En arbeidsgiver kan ikke ensidig bestemme at det ikke skal røykes i arbeidstiden, sier Erik Boe, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

En arbeidsgiver kan ikke ensidig bestemme at det ikke skal røykes i arbeidstiden. Professor Erik Boe

Fylkesmann omgjorde vedtak

Askøy er ikke den eneste norske kommunen som forsøker å redusere røyking blant sine ansatte. Da Levanger forsøkte det i 2004, grep fylkesmannen inn.

Vedtaket ble stanset, fordi fylkesmannen i Nord-Trøndelag mente det var i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens paragraf 8. Den omhandler privatlivets fred.

Erik Boe tror ikke det finnes lovhjemmel for et røykeforbud.

— Å pålegge både private og ansatte å skulle avstå fra det som må kunne anses som en menneskerett, krever hjemmel i norsk lov, sier professoren.

Professor Boe sier at partene i arbeidslivet må være enige om at det skal være et forbud mot røyking i arbeidstiden dersom det skal være i orden. En slik avtale finnes ikke på Askøy, forteller hovedtillitsvalgt Lasse Nepstad i Fagforbundet på Askøy.

— Vi er ikke prinsipielt uenig i å få vekk røyking i arbeidstiden, men vi ønsket en lengre prosess. Vi har ikke underskrevet noen avtale, sier Nepstad.

Fagforbundet ba om at de ansatte skulle få et år til å forberede seg på et forbud. Bestemmelsen kom i høst, og nå er forbudet innført.

— For mange er dette et veldig hardt inngrep i livet. Det er fortsatt lov å røyke, tross alt, sier Nepstad.

Evaluerer i Sørum

Sørum kommune i Akershus har hatt røykeforbud blant de kommunalt ansatte i ett år. Ordfører Hans Marius Johnsen sier at det ikke hadde vært mulig uten at partene i arbeidslivet var enig om det.

Han mener Askøy må utvise kløkt og forståelse for at det kan være svært vanskelig for folk å slutte å røyke.

— Det er ikke alle som er motivert til å slutte å røyke, særlig ikke på bakgrunn av et politisk vedtak. Man skal ikke undervurdere røykesuget og abstinensen, sier Johnsen.

Kommunen skal i vår evaluere tiltaket. Det har vært til juridisk vurdering, men ordfører Johnsen sier at det ikke er entydig at et røykeforbud er lov.

Mangler sanksjoner

I fredagens utgave av Askøyværingen uttrykte rektor Svein Fluge ved Kleppestø ungdomsskole seg skeptisk til rollen som røykepoliti. Skulle han gi røykelovbrytere skriftlig eller muntlig advarsel? Si dem opp?

Ordfører Knut Hanselmann (Frp) avviser slike sanksjoner. Han har selv sluttet å røyke for å tilpasse seg det nye vedtaket.

— Vi har en ubetalt lunsjpause midt på dagen hvor folk kan gjøre som de vil. Men vi står ikke med noen pekefinger eller noe sånt, men vi har bestemt at det ikke skal røykes på kommunal grunn, sier Hanselmann.

- Vet du om det er lovlig?

— Nei, altså, vi henstiller til folk at de ikke skal røyke, sier Hanselmann.

Men det vedtaket er markedsført som et forbud overfor de ansatte:

— Det virker veldig autoritært å gjøre det på denne måten. Etter det vi har forstått, har vi ingen mulighet til å nekte på dette, sier Lasse Nepstad i Fagforbundet.

Er det riktig å innføre røykeforbud på denne måten? Si din mening under: