Det ble full baluba og hylende sirener i nabohuset til Bergens Tidendes lokaler, da det ble meldt om røykutvikling i Nordahl Bruns gate 7 i ettermiddag. Brannvesen, politi og BTs ut-sendte var raskt på stedet.

Heldigvis viste deg seg raskt at det ikke var snakk om noen storbrann. Røyken stammet fra en leirkrukke som ble brukt som askebeger i husets 4. etasje.

Brannvesenet tok hånd om saken på beste vis. Bar leirkrukkeaskebegeret bort til vannkranen og fikk satt en stopper for uvesenet.

ORDNET OPP: Brannvesenet ved Eivind Kvamme tok hånd om røykkilden.
JAN M. LILLEBØ