Klokken 11.37 kom meldingen om røyk fra en lielighet i Nordre Toppe på Mjølkeråen.

Utrykningsenhetene kunne raskt konstatere at det ikke dreide seg om noen brann. Røykens far var en brødrister.

— Det var en nabo som hadde sett røyken og meldt fra. Der var ingen ild løs, sier vaktkommandør Torkjell Helle ved 110-sentralen i Hordaland.