Rovmaneten Mnemiopsis kan ha drept oppdrettslaks for millioner på Vestlandet. Det skriver Universitetet i Bergens nettavis, På Høyden.

Utslettet liv i Svartehavet

I 2006 skrev bt.no om den første observasjonen av rovmaneten Mnemiopsis utenfor Vestlandskysten. Nå er den er observert i store mengder i Rogaland og Hordaland og har fått det norske navnet amerikansk lobemanet.

Forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet advarte mot maneten som nærmest har utslettet alt liv i Svartehavet .

– Den spiser også fiskeegg og fiskelarver og det kan påvirke fiskebestander. Effekten vil ikke komme umiddelbart, men kan først ses etter et års tid, sa Falkenhaug til bt.no i 2006.

Stor skade på oppdrettsfisk

Nå kan det se ut som om effekten har vist seg.

Fiskeribiolog Hans Aase i fiskehelsetjenesten Aqualab på Austevoll forteller om stor skade på oppdrettsfisk, som han mener kan relateres til den amerikanske lobemaneten. Spesielt anlegg i ytre deler av Sunnhordland og Nord-Rogaland er rammet.

To anlegg er spesielt utsatt. De har mistet ca. 10.000 fisk den siste drøye uken, og hvert av de to anleggene har tapt mellom 500.000 og 750.000 kroner.

– Dødsårsaken til oppdrettsfisken ser ut til å ha sammenheng med spesielle symptomer som små prikkblødninger på gjellene. Histologisk finner vi blødningene igjen, i tillegg til anemisme og generelle irritasjonsskader. Fisk som er i live er utblødd og anemiske, men de har ikke sår ellers på kroppen, sier Hans Aase til På Høyden.

Kan gi fisken problemer

Han tør foreløpig ikke slå fast at skadene skyldes den amerikanske lobemaneten.

– Skadene skjedde samtidig med at maneten opptrådte i store mengder ved anleggene. Samtidig viser algeprøver fra NIVA at det ikke er sannsynlig at elementer i algesamfunnet står bak, sier Aase.

Planktonprøver viste heller ikke andre arter som kan forårsake slike skader, ifølge fiskeribiologen. Forsker Tone Falkenberg har også fått meldinger om at oppdrettsfisk har problemer.

– Jeg ble kontaktet av en fiskeribiolog ved fiskehelsetjenesten i Haugesund som hadde observert hopping av laks i mærer i Ryfylket. Han lurte på om dette kunne skyldes maneten. Maneten har lite gift, men når den opptrer i store konsentrasjoner får fisken rent fysiske problemer, sier Falkenberg til På Høyden.

Erik André Jakobsen
New England Aquarium