I 1349 kom rottene til Bergen med Svartedauen i pelsen. Kanskje er det grunnen til den utbredte avskyen for dyret, som i 2008 er tallrike som aldri før. Nå har vi dem mellom beina i Byparken ved Musikkpaviljongen.

Midt blant folk leter de uforstyrret etter mat. Mildere klima skal være en årsak til den økende rotteplagen. Mat som blir kastet rundt omkring er også bra for de små brune dyrene.

Det blir hevdet at det nå er like mange rotter som mennesker i Bergen, altså nærmere 250.000. Men dette er et svært usikkert anslag.

Bergen kommune innledet i fjor høst en kampanje mot den økende rotteplagen i byen med slagordet «Ikke mat rottene».

Synes du rottene er en plage? Si din mening!