Bergenspolitiet har siden april satt inn flere politifolk på Torgallmenningen. Grunnen er denne:

Et voksende miljø av ungdommer som stjeler fra butikker og truer både forbipasserende og ansatte rundt Torgallmenningen.

— Vi har kartlagt miljøet en stund nå, og funnet ut at det dreier seg om 70-90 ungdommer, fordelt på seks forskjellige grupperinger. I bergensk målestokk er dette store tall, sier Svein Bjørn Losnegård, som leder ungdomsseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Han forteller at politiet har fått en rekke klager på ungdommene fra næringslivsaktører og tilfeldig forbipasserende. De yngste ungdommene skal være 13 år gamle.

 • Miljøet har vokst siden i vår, og disse ungdommene har kommet trekkende inn til sentrum fra bydelene. Vi vet også at det er mye grov vold og rus med i bildet, sier han, og legger til:
 • Dette er blitt et problem vi må ta tak i. Vi kan ikke leve med at folk går rundt å føler seg utrygge midt i sentrum, sier han.

Slått på jobb

Flere næringsdrivende som BT har vært i kontakt med bekrefter at det økende ungdomsmiljøet har bydd på utfordringer de siste månedene.

Restaurantsjef Seerwan Salim, restaurantsjef for McDonalds på Torgallmenningen, forteller at flere ansatte har hatt ubehagelige møter med ungdommene:

 • Ungdommene griser med maten for å provosere.
 • Fysisk trakassering og berøring i ansiktet.
 • I vår ble en ansatt slått til i arbeidstiden. Dette ble politianmeldt.
 • Det oppleves som veldig ubehagelig når ungdommene kommer inn i butikken i stort antall, sier Salim.

Franchisetaker Johan Petter Raa sier at de ansattes opplevelser har fått ledelsen til å ta grep.

 • Vi har økt bruken av vektere utenom kvelds- og nattetid, og føler at det har fungert veldig godt. Vi føler også at vi får god bistand fra politiet de gangene vi har trengt det, sier Raa.

Raa legger til at han oppfatter ungdomsproblemene som enkeltepisoder, og at de aller fleste ungdommene som er innom McDonalds oppfører seg eksemplarisk.

Også Dolly Dimples på Torgallmenningen merker at det har blitt flere rotløse ungdommer som slenger rundt i bybildet.

 • De kommer innom spesielt i helgene, og da opplever vi en del hærverk på toalettene, sier daglig leder Benedikte Grahl.

Kontakter foreldrene

Politiets ungdomsseksjon er for tiden daglig innom ungdomsmiljøene på Torgallmenningen. For å få ungdommene ut av miljøet, begynner politiet med å invitere ungdommen og de foresatte til en samtale på politistasjonen.

 • Ofte er det snakk om foreldre som har mistet kontrollen på barnet sitt. Da er det ikke bare en sak for oss, men også andre etater som barnevernet og kommunen må involveres, sier han.

Også Utekontakten har satt ekstra fokus på Torgallmenningen i sommer.

 • Vi ser at det er ulike grupperinger av ungdommer som trekkes inn mot sentrum fra bydelene i større grad enn tidligere, sier leder Marit Grung.

Hun forteller at de driver oppsøkende arbeid overfor ungdommene.

— Vi oppsøker dem der de befinner seg, og håndhilser på hver enkelt ungdom. Da er det mange som vil snakke med oss, mens andre skygger banen. Det må vi bare forholde oss til, sier Marit Grung, leder i Utekontakten.

Nytt samarbeidsforum

I september arrangerer Utekontakten et møte hvor de har invitert blant annet politiet, barnevernet og næringslivsaktører for å få på plass et tverrfaglig samarbeidsforum hvor ungdomsproblemene kan løses.

 • Målet er å få flere etater på banen, drøfte erfaringer og foreslå eventuelle tiltak, sier Grung.

Hun håper imidlertid at ungdomsansamlingene på Torgallmenningen vil minke når skoleferien tar slutt.

— Vi fortsetter arbeidet vårt på Torgallmenningen utover høsten, og vil jobbe opp mot ungdommene som også er igjen etter skolestart, sier hun.

Hva mener du om utviklingen? Si din mening her.