INGVILD RUGLAND

I takt med utbygginger langs sjølinjen i Bergen, vokser parkeringsproblemet. Når Slaktehustomten er ferdig utbygd og innflyttet, vil både næringsdrivende og private få problemer med å finne parkering til sine kjøretøy.

Derfor blåser styreleder Magnus Helland i Sandviksboder 1, som eier Slaktehustomten, liv i planene om å etablere et større parkeringsanlegg i fjellet under Rothaugen.

— Vi ber kommunen vurdere om de vil etablere og drive et parkeringsanlegg, eller fristille tomten, sier Helland til BT.

Parkeringsanlegget vil være seks etasjer høyt, og ha plass til 320 biler. Atkomst skal sikres både fra Sjøgaten og Nye Sandviksvei.

Vil bidra selv

Hvis ikke Bergen kommune selv vil bygge og drive dette anlegget, vil Helland ta initiativ til å samle interessenter.

— Vi tilbyr oss å samle interessenter og dra i gang dette. Men jeg tror nok at andre er mer proffe enn oss til å drive et parkeringsanlegg, sier Helland.

I den vedtatte kommunedelplanen for Sandviken/Fjellsiden nord, åpnes det for et mulig parkeringsanlegg under Rothaugen.

— Et parkeringsanlegg under Rothaugen vil være en berikelse for Sandviksområdet, sier Helland.

I forslaget til reguleringsplan for Slaktehustomten, er det også avsatt areal til parkering. Dette er imidlertid langt fra nok til å tilfredsstille det ventete behovet.

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) er positiv til parkeringsplanene, og bruker nå tid for å utrede det totale parkeringsbehovet utover i Sandviken.

— Det er klart at et slikt anlegg vil hjelpe mye, men vi må se dette i en helhetlig sammenheng, sier Iversen.

Det er mellom 12 og 14 byggeprosjekter i området som nå skal vurderes av byråden. Alle disse har et parkeringsbehov, og spørsmålet er om et anlegg under Rothaugen vil tilfredsstille disse.

— Vi har invitert puljer av utbyggere som ligger nær hverandre for å se hvordan de kan samarbeide. Det kan gi spennende løsninger, sier Lisbeth Iversen.

Privat/offentlig

Iversen ser ikke for seg at Bergen kommune skal være eneansvarlig for et slikt anlegg.

— Vi vil se på muligheten for avlastning gjennom et privat/offentlig samarbeid, sier hun.

Det er ikke klart hvilken politisk behandling som må til for å gi klarsignal til et slikt anlegg, ettersom kommunedelplanen åpner for dette. Planen sier imidlertid ingenting om hvor stort et slikt anlegg kan være.

— Vi jobber for å se hvor raskt og effektivt dette kan løses. Jeg kan ikke forskuttere hvor omfattende dette blir og hva som er behovet. Vi har veldig fokus på Sandviken nå, og vil gjerne at alle skal bli hørt, sier byråden.

Dersom private skal stå for utbygging og drift, må oppdraget utlyses i åpen konkurranse, i henhold til kommunens og EUs regler om offentlig innkjøp.