Folkehelseinstituttet (FHI) står bak DNA-analysene etter drapet på Hilda Feste (98) i Os.

Nå viser det seg at FHI har fått kritikk fra Den rettsmedisinske kommisjon for det kommisjonen kaller en «alvorlig systemsvikt».

— Beklagelig

Bakgrunnen er at i rapporten er to prøver byttet om, og kommisjonen har derfor en bemerkning til Folkehelseinstituttets rapport.

— Det skjedde en feil i utskrivingen av rapporten, sier Mevåg.

Hun sier det er beklagelig. To prøver ble i konklusjoen byttet om på.

— Bokstavene D og E ble byttet i konklusjonen. Det skal vi presumptivt oppdage ved en gjennomgang. Men vi har ikke gjort noe annet enn å forklare at det er en skrivefeil i vårt svar til Den rettsmedisinske kommisjon, sier Mevåg.

Ble godkjent

Hun ønsket ikke å kommentere kritikken fra Den rettsmedisinske kommisjonen nærmere overfor bt.no etter vitnemålet.

Rapporten ble etter hvert godkjent uten ytterligere merknader fra kommisjonen.

Bakgrunn: Tidslinje for Os-drapet

Forsvarer Rolf Knudsen varsler at han vil komme tilbake til nettopp bemerkningen i sin avslutningsprosedyre.

— Systemsvikten og kommisjonens bemerkninger vil bli tatt opp i prosedyren vår, sier Knudsen.