Omtrent 2000 røntgensvar og 140 patologiske svar er ikke kommet tilbake til lege for gjennomgang og signering i Helse Bergen i perioden 26. april 2010 til 15. juni 2011.

Også på Haraldsplass diakonale sykehus har de vært rammet av den samme datafeilen. Omtrent 700 prøvesvar kom aldri frem til legene, og der kan feilen ha krevd et liv.

— Vi hadde et dødsfall før sommerferien som kan knyttes til dette, noe som er svært beklagelig. Det er alltid vanskelig å være helt sikker på hva som er årsaken, men vi følte at det var riktig å melde det til Helsetilsynet, sier direktør Radina Trengereid.

Hun kjenner ikke detaljene rundt dødsfallet, men er blitt orientert om hendelsen etter at hun kom tilbake fra ferie.

— Vi bestemte selv å varsle Helsetilsynet, sier hun.

Fikk ikke beskjed

Ifølge kommunikasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen har røntgen- og patologisvarene blitt lagt inn i pasientenes journaler. Problemet er at legene ikke har fått melding i postboksen sin om at svarene var klare, og det er ikke kvittert i systemet for at legen har sett prøvesvarene.

— Vi vet ikke hvor mange av svarene som er gjennomgått uten at legen har kvittert i systemet, men vi er i ferd med å gå gjennom alle nå. Det er dessuten ofte telefonkontakt mellom de som tar røntgenbildene og den som har bestilt bildet, særlig bildet viser noe utenom det normale, sier hun.

Følger opp

Høgli mener det er vanlig at legene følger opp pasientene selv om de ikke får beskjed i postkassen sin om at prøvesvarene er på plass.

— Når en lege bestiller ett eller flere røntgenbilder er det fordi hun vil finne ut noe, sier hun.- Avdekkes det alvorlige ting i bildene eller prøvene er det kontakt mellom røntgenavdeling og rekvirerende lege. Har du bestilt bilde er du interessert i å se hva som er der, så legene skal gjennomgå prøvesvarene. Det er ofte diskusjoner over telefon, men det skal jo gå inn i systemet uansett. Legen skal kvittere for å ha sett på prøvesvaret. Nå jobber vi med å finne ut om det er prøver som ikke er gjennomgått av lege, legger hun til.

Uviss betydning

Høgli mener det er beklagelig at feilen har oppstått.

— Slikt skal ikke skje. Foreløpig vet vi ikke om det har hatt betydning for pasienter, sier hun.

De har heller ikke fått oversikt ennå over om dette er en generell feil, eller om det har berørt bare spesielle avdelinger eller pasientgrupper.

Det er Helse Vest IKT som drifter systemet hvor feilen har oppstått. Systemet er levert av DIPS.