Høyre i Bergen satser alt på at populære Herman Friele skal få ordførerkjedet om halsen til høsten. Men det forutsetter samarbeid med Fremskrittspartiet og trolig også med Kristelig Folkeparti for å sikre nødvendig flertall i det nye bystyret.

Samtidig ønsker Høyre at Monica Mæland skal avløse Anne-Grete Strøm-Erichsen som byrådsleder.

Fremskrittspartiets gruppeleder, Liv Røssland, er imidlertid ikke innstilt på at Høyre skal få både i pose og sekk. Men hun er tilbakeholden med å vise kortene før det eventuelt blir aktuelt. Først må velgerne avgjøre om de ønsker et skifte.

Ifølge Opinions meningsmåling for Bergen, offentliggjort i Bergens Tidende 9. mai, vil Høyre og Frp hver få 15 representanter av totalt 67. KrF får ifølge målingen fire representanter. Sammen vil de med andre ord ha flertallet i bystyret.

Lar seg ikke avspise

— Vi vil i hvert fall ikke la oss avspise. Det hensynet må vi ta til våre velgere. Det er byrådsledervervet som er interessant for oss, for det er der makten sitter, og det er politikk jeg ønsker å drive, sier Røssland til Bergens Tidende.

Liv Røssland, som er i sin tredje periode i bystyret og har vært kommunalråd i halvannet år, er forberedt på at det kan bli kompliserte forhandlinger, ikke bare med Høyre, men også med KrF. Hun har notert seg at KrFs frontfigur og listetopp, Kristian Helland, i klare ordelag har avfeiet muligheten for å delta i et samarbeid som inkluderer Frp. Hennes håp er at KrF vil innta en annen holdning når velgerne har forlatt stemmelokalene 15. september.

Skryter av Helland

— Du kan bli nødt til å velge mellom den påtenkte ordfører Friele og den gjenvalgslystne Kristian Helland?

— Det blir kinkig. Helland er en flott ordfører som leder bystyremøtene på imponerende vis, ikke minst fordi han er inkluderende. Som en ambassadør for byen tror jeg på den annen side at Friele vil være en ener, sier Røssland.

Høyres Monica Mæland forsikrer overfor Bergens Tidende at hun liker dårlig å bli involvert på denne måten i en offentlig debatt om posisjoner.

På spørsmålet om Høyre har gjort opp regning uten vert, ved å innbille velgerne at de kan få både Friele og henne i de to toppvervene, svarer Mæland slik:

— Dette handler, som man vet, om «kjøttvekta.» Det blir styrkeforholdet ved forhandlingene etter valget som avgjør. I Oslo har for øvrig Høyre begge posisjonene, så det er ikke noe nytt. Men jeg ønsker ikke å delta i den debatten.

— Er det ubehagelig å stå i skyggen av Herman Friele?

— Nei, det ikke noe problem for meg, bare jeg får gjøre jobben min. Han er heldigvis fryktelig populær.

— Hvordan reagerer du på at Arbeiderpartiet ikke ønsker deg, men Friele, som motdebattant mot Anne-Grete Strøm-Erichsen?

— Jeg vet ikke om det er helt korrekt.

— Det er i hvert vårt inntrykk at partiet helst vil unngå deg?

— Jeg har mine tanker om det, men vil ikke kommentere det, sier Monica Mæland.