— Det ville være dramatisk for denne pasientgruppen og deres pårørende om palliativ avdeling stenges i sommer, sier byråd for helse og omsorg, Liv Røssland (Frp).

— Dette er viktige plasser for Bergen og plasser som Bergen betaler 80 prosent mer for enn vanlige sykehjemsplasser. Vi vil gjøre alt vi kan for at det ikke skjer. Det er i alles interesse.

Spesielt vanskelig i år

Røssland forteller at kommunen er i gang med jakten på mulige løsninger.

— Men dette er ikke lett. Jeg oppfatter at Bergen Røde Kors sykehjem har forsøkt alle muligheter, sier Røssland.

At det langt mellom de ledige hendene er noe kommunen merker selv.

— I år virker det som det er eksepsjonelt vanskelig. Vi styrer rundt på alle våre sykehjem og holder på med kabalen for å få ferien til å gå opp. Så dette er ikke en enkel sak.

Men hun er ikke villig til å gi klarsignal til stenging likevel.

— Tror det er første gang i mitt politiske liv at noen vil gå til det steg å stenge på bakgrunn av at de ikke har folk. Det er klart at her må vi gjøre det vi kan for å hindre dette, sier helse- og omsorgsbyråden.

Også Sunniva sliter

Også ved Bergens andre post for palliativ behandling, Sunniva klinikk for lindrende behandling ved Haraldsplass Diakonale sykehus, vil det bli redusert bemanning gjennom sommeren.

— Vi gjennomfører samme sommerferieavvikling som i fjor. Det betyr litt redusert kapasitet på sengeposten, men at vi styrker det ambulante teamet som er ute i hjemmene til pasientene, forteller administrerende direktør Eivind Hansen.