Mens nattemørket ennå skjuler vesener som driver lyssky virksomhet, er BT på plass på Øvre Solheim kirkegård. Vi er ute for å finne blomstertyvene som har herjet på kirkegården de siste ukene. Lesere har henvendt seg til BT-redaksjonen og klaget over at graver blir ribbet for blomster og bedene rotet til.

Sent en natt oppdaget BT-medarbeiderne en av tyvene på Øvre Solheim kirkegård. Senere samme natt så vi fire tyver hoppe ut av private hager i Fredlundsvingen et stykke ovenfor gravplassen.

Det merkelige er at tyvene lar noen spesielle blomster i fred, mens andre blomsterarter forsvinner kort tid etter at de er satt ned på gravene. Særlig roser og stemorsblomster blir tatt, men eføy og andre busker slipper heller ikke unna. Påskeliljer, pinseliljer, krokus, snøklokker og «apenes skrekk» får stå urørt. På plenene mellom gravstøttene er det mange steder tydelige spor etter tyvene.

Politiet maktesløs

De nøyer seg ikke med å herje på Øvre Solheim kirkegård. Også i private hager i boligområdene ovenfor gravplassen er blomster blitt rappet og busker skadet.

Tyvene — som ikke kan arresteres eller stilles til ansvar for sine tyvaktige raid mot gravplassen og hagene ovenfor - blir ikke jaget av noen. Folk registrerer skadene de gjør og ergrer seg, men er maktesløse mot tyveriene og skadeverket. Av og til blir tyvene oppdaget, men oftest skjer skaden ubemerket om natten når folk flest sover.

Å klage til politi eller andre myndigheter er nytteløst. Heller ikke de har effektive botemidler mot problemet. De private hageeierne som er mest plaget, tar derfor sine forholdsregler for å verne plantene sine og pakker blomster inn i plast om natten. Mens kirkegårdsarbeiderne lite kan gjøre for å hindre problemene.

Tyver på fire bein

Tyvene vi snakker om har fire bein - fire spreke og spenstige føtter. Voksne hjort og kalver har lagt seg til vanen å finne føde nedenfor skogen på Løvstakken på denne tiden av året. Nå er det nemlig vårknipe for vårmagre hjort. Ennå er det for tidlig til at gras og andre vekster er dukket opp i skogen oppe i fjellsiden. Derfor trekker de ned til blomsterbukettene, busker og grønne plener på gravplassen og i hagene ovenfor.

De siste ukene har flere hjorter forsynt seg av «forbuden frukt» nede i sivilisasjonen under Løvstakken. Det bekrefter mange huseiere i Fredlundsvingen, og de ansvarlige for drift av Øvre Solheim kirkegård overfor Bergens Tidende.

Kirkegårdsleder Henry Bratten og assisterende kirkegårdsforvalter Mariann Kvinge forteller at hjorten har vært en stor plage både i fjor vår og etter påske i år. De frykter hjorteplagen blir enda verre når kirkegårdsarbeiderne nå begynner å plante ut stemorsblomster.

Kirkegårdsjef May Kristin Røen sier til BT at ingen av de andre kirkegårdene i Bergen enn Solheim kirkegård er plaget av at hjort spiser blomster fra gravene.

Døden på kirkegården

Forrige helg lå en død hjort like innenfor gjerdet øverst i Øvre Solheim kirkegård. Viltnemnden ble varslet og viltforvalter Hallvard Sandven ved grønn avdeling i Bergen kommune fjernet kadaveret.

— Det så ut som om fjorårskalven har hoppet over gjerdet og glidd under landingen. Trolig har den skadet seg dødelig i fallet, sier Sandven.

Viltforvalteren forteller at han ofte får henvendelser fra hageeiere i Bergen som klager over at hjort spiser blomster og busker i hagene.

— Jeg har stor forståelse for at det irriterer hageeierne at hjorten gjør stor skade. Men det er ikke stor viltnemnda kan gjøre med problemet. Det ville være uten effekt og dessuten direkte uforsvarlig å gi seg til å skyte dyrene inne i boligområder, sier Sandven.

  • Det er for mye hjort i Bergen. Vårt mål er å redusere bestanden. Derfor har vi noen år økt jaktkvoten på produksjonsdyrene - kollene - og gitt færre fellingsløyver på bukker. Vi håper dette etter hvert skal gi resultater i form av færre hjort, og færre hjorteplager, sier Sandven.
KNUT EGIL WANG
KNUT EGIL WANG
KNUT EGIL WANG