Laurdag var det sjukeheimen i Jølster som fekk besøk av ein mannleg blomsterseljar som prøvde å ta seg inn på sjukeheimen. Personalet opplevde seljaren som såpass pågåande at dei varsla politiet.

Tidlegare på dagen var roseseljarar på ferde i Vanylven på Sunnmøre. Seljarane var utanlandske eller har opphav utanlands.

— Mykje tyder på at dei er på veg sørover, seier operasjonsleiar Per Rimmen ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Roseseljarar er eit årvisst fenomen, fortel han. Dei oppsøkjer gjerne eldrebustader. Mange har med seg ein lapp der det står at dei sel blomster til inntekt for ein barneheim, at dei har sjuke ungar eller er døve sjølv.

- Det er vel ikkje ulovleg å selje roser på døra?

— Nei, dei kan banke på og tilby. Så er spørsmålet kva dei gjer om folk takkar nei. Om dei prøver å presse seg inn eller set foten i døra, byrjar dei å bevege seg mot ei grense der dette er ulovleg.

- Kva rår du folk til å gjere?

— Kjøp dersom du har lyst, men ikkje føl deg tvungen til å gjere det, seier Rimmen.