«De ansatte trives bedre enn noen gang». «Arbeidsmiljøet oppleves som inkluderende» og hjemmehjelperne opplever «et snev av misunnelse» fra tidligere kolleger i Bergen kommune.

Det mangler ikke på ros og godord til Bergen Hjemmetjenester KF i en fersk rapport fra Arbeidstilsynets «Rett hjem»— kampanje.

— «Rett hjem»-kampanjen er den største tilsynsjobben vi noen gang har gjort. Dette er det tredje tilsynet vi gjør på dette området, sier seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Bente Kristin Englund.

Rapporten er gjennomgående meget positivt. Noe som står i skarp kontrast til tidligere tilsynsrapporter.

— Det er helt klart at det er tatt en del grep i hjemmetjenesten totalt sett, sier Englund, som er overbevist om at «Rett hjem»-kampanjen har sin del av æren for den positive utviklingen.

— I hvert fall i Bergen kommune.

- Bedre enn noen gang

Da byrådet skilte ut og etablerte Bergen Hjemmetjenester KF som et kommunalt foretak i mars for to år siden, var motstanden blant de ansatte, og blant opposisjonspolitikere, meget sterkt. Motstanden ble ikke mindre da BT kunne vise til at sykefraværet blant hjemmehjelperne steg kraftig etter etableringen av det kommunale foretaket.

Nå er tonen en ganske annen. Da Arbeidstilsynet var på besøk i april i år, var beskjeden fra de ansatte til inspektørene at «arbeidsmiljøet er bedre enn noen gang» og at «en har utrettet mer på de siste to årene enn de siste 25-30 årene».

— Dette er det inntrykket representantene for de ansatte meddelte oss under tilsynet, sier Englund.

- Spennende

Under Arbeidstilsynets forrige undersøkelse av hjemmehjelpernes arbeidsvilkår ble gjennomført for fire år siden. Den gang var resultatene nedslående. Omtrent halvparten av de ansatte i hjemmetjenesten opplevde høyt tidspress som mest belastende. Nå melder hjemmehjelperne til Arbeidstilsynet at det «i stor grad er samsvar mellom oppgaver og ressurser».

— Vi var veldig spente på Bergen Hjemmetjenester. Dette var et spesielt tilsyn, sier seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Bente Kristin Englund.

— Nå blir det spennende å se hvordan innføringen av sekstimersdagen slår ut på sykefraværet.