— Det er jo et pluss å være inspirator for andre. Han virker som en utrolig kreativ fyr, sier leder Anne Osland i Norsk bonde- og småbrukarlag.

— Han virker som en interessant fyr. Klarer han å inspirere folk til å tenke nytt, er det flott, sier informasjonssjef Kjetil Randem i Bondelaget.

Bonde Geir Styve har tatt patent på navnet Humørbonden og mener bønder er for lite flinke til å finne ut hvilke typer støtteordninger de kan få fra staten. De må bli flinkere til å finne alternative geskjefter.

— Jeg driver både hestesenter og som sauebonde. Men som bonde må jeg gjøre driften enkel for at det skal bli lønnsomt, sier Styve.

Bondeorganisasjonene mener ikke det er vanskelig å finne frem i støtteordningene, men sier det finnes støtte å få dersom man utvikler ny virksomhet.

— Det finnes noen nye regionale ordninger, pluss spesielle miljøtiltak i kommunene. Disse er ulike ordninger med ulike søknadsfrister, og jeg skjønner at ikke alle klarer å oppdatere seg på alt, sier Anne Osland.

Kjetil Randem i Bondelaget mener det viktigste en bonde kan gjøre er å ha en god idé.

— Man må ha en gjennomtenkt idé før man kan finne pengene. Det finnes bygdeutviklingsmidler som skal være med og skape aktivitet på bygdene, men da er du avhengig av kreativitet, sier Randem.