— Se her! Her flasser malingen av. Det er fuktproblemer på hele skolen, sier Helge Farestveit, Fau-leder ved Damsgård skole samt leder for det nyopprettede kommunale foreldreutvalget for bergensskolene.

Hauge går rundt på skolen med en bekymret mine.

— Du ser det synlige forfallet, sier Farestveit. Damsgård skole ble tatt i bruk i 1966. Siden er det aldri foretatt noe hovedvedlikehold, nærmest roper FAU-lederen.

**Storbyundersøkelsen:

Nøden på Oslo S**

Slitte bygg

Under halvparten av bergenserforeldrene sier seg fornøyde med det totale skoletilbudet i Bergen. Bergenserne er minst fornøyd sammenlignet med folk i de tre andre store byene i landet, viser BTs storbyundersøkelse.

Farestveit tror slitte skolebygg, dårlig ventilasjon og andre fysiske faktorer gjør at bergenserne gir bergensskolen bunnplassering.

— Dette var en mønsterskole en gang i tiden. Nå stikker armeringsjern ut. Det betyr at fukt trekker inn. Malingen flasser av, og det er saltslagg overalt, sier Farestveit.

Problemet, mener han, er at Damsgård skole ikke er noe ekstremt eksempel.

— Tvert om. Dette er et tverrsnitt av skolene i Bergen. Huseieren, altså kommunen, gjør bare det de absolutt må. Dermed blir det hele tiden lapping på problemene. Alt blir gjort stykkevis og delt. Det blir både dårligere og dyrere på den måten, sier Farestveit.

Storbyundersøkelsen: Bergen i stampe - Oslo på skinner

- Dratt opp

Men alt er ikke like svart, viser BTs undersøkelse. Bergenserne gir skryt til den faglige kvaliteten i skolen. Bare siddisforeldre i Stavanger er mer fornøyd enn bergenserne.

Det stemmer overens med FAU-lederens egne oppfatninger.

— De aller fleste lærerne gjør en god jobb. Da blir det et godt faglig resultat av det, sier Farestveit. Han ser ikke bort fra at gode faglige resultater i undersøkelsen kan ha dratt opp totalresultatet.

Oslo kommer helt på bunn når det gjelder den faglige kvaliteten. Dermed stemmer ikke folks oppfatninger helt overens med resultatene fra fjorårets nasjonale prøver. Der ble Oslo en suveren vinner, mens Bergen havnet på sisteplass.

Storbyundersøkelsen: Vi vil bli i regnet

- Byggene mindre viktige

Skolebyråd i Bergen, Tomas Moltu (KrF), er godt fornøyd med en uventet topplassering på faglig kvalitet.

— Det viktigste er at den faglige kvaliteten er god. Det er det dette handler om, sier Moltu.

Han er likevel overrasket over at bergensforeldrenes opplevelse av faglig kvalitet ikke harmonerer med resultatene av de nasjonale prøvene.

— Vi er ikke tilfreds med nivået vårt, men må utvikle videre den faglige kvaliteten, sier Moltu.

Da blir skolebyggene mindre viktige, mener skolebyråden, selv om det er «allment kjent at vi har utfordringer på skolebyggene våre».

— De trenger omfattende rehabilitering, og vi planlegger et løft. Men det er kostnadskrevende og utfordrende, sier Moltu.

FAU-leder Farestveit er uenig i prioriteringene.

— Om ikke læringsarenaene er i orden, gjør vi læringen vanskeligere - uansett hvor gode lærerne er. Det er tåpelig å bruke penger på en ekstra gymtime når gymsalen gjør deg syk, sier han.

Diskuter skolesituasjonen i Bergen her.

Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.