• Norske myndigheter har håndtert U864-saken på en meget god måte.

— Ansvarsfullt og uten hastverk har de kartlagt vraket og utredet hva som kan gjøres med det. Militærattaché ved den tyske ambassaden i Oslo, oberstløytnant Berthold Eisenreisch, sier dette til Bergens Tidende.

Han har vært orientert om utviklingen i saken helt fra de første informasjonene kom på bordet om kvikksølvlasten i ubåtvraket på havbunnen på 150 meters dyp utenfor Fedje.

Kystverket foreslår at det opprettes en styringsgruppe i prosjektorganisasjonen for videre arbeid med ubåtvraket. De ønsker at Tyskland og Storbritannia blir med i styringsgruppen. Tror Tyskland blir med

— Er Tyskland innstilt på å delta i arbeidet med å fjerne ubåtvraket?

— Jeg kan ikke love noe på vegne av den tyske regjeringen. Men min private mening er at man ikke kan utelate at tyske myndigheter er villige til å delta. I vårt land finnes det ekspertise, kanskje også utstyr, som kan være til nytte i den forestående operasjonen. Jeg kan også tenke meg at det er vilje til å bidra med pengestøtte i en viss grad, selv om budsjettrammene for tiden er stramme i Tyskland som i de fleste andre europeiske land. Kanskje vil det melde seg tyske, private sponsorer som vil støtte prosjektet. Forventer rask handling

Innbyggerne på Fedje er lite glade for at det lekker kvikksølv av ubåtvraket. På flere måter har de gitt uttrykk for uro og har påpekt behovet for at U864 og kvikksølvet må fjernes.

— Det var en gladmelding at Kystverket nå har gitt en positiv anbefaling til departementet om å fjerne vraket og kvikksølvet, sier Dagrun Gunnarson til BT. Hun jobber i kommunen og bor på Fedje.

Nestleder Trine Moland i Naturvernforbundet Hordaland var en av arrangørene av et seminar på Fedje sist fredag om U864.

— Det er kjekt å se at saken ser ut til å ende i den retning vi har ønsket og bedt om. Nå forventer vi at det skjer noe veldig raskt slik at man kan starte forprosjektet som skal utrede hvordan prosjektet skal gjennomføres. Vi er fornøyd med forslaget fra Kystverket om først å ta ut kvikksølvet før vraket blir hevet, sier Moland. Lettelse og glede

Ordfører i Fedje, Erling Walderhaug, hadde også en god dag i går.

— Det er en stor lettelse og glede at Kystverkets anbefaling ble som den ble. Også fylkesordfører Torhild Selsvold Nyborg, KrF, slipper jubelen løs.

— Jeg er veldig glad for at det ser ut til å gå i retning av at vraket blir hevet. Det har vært fylkeskommunen og mitt ønske i lang tid. Hvis ubåten hadde blitt liggende, hadde den utgjort en tikkende miljøbombe.