BT har skrevet flere artikler om problemer med arbeidsmiljøet og konflikter internt i Bergen tingrett.

— Disse forholdene har vært kjent i advokatkretser. Men dommerne greier å skjule sin frustrasjon i rettssalen. Min erfaring er at de holder et bra nivå. Det samme gjelder dommerfullmektigene, sier han.

- De tåler kritikk

Riple mener at det var verre før.

— For noen få år siden virket flere av dommerne mer resignert, som om de hadde behov for en god ferie, sier han.

Riple er dermed uenig med de advokatene BT omtalte mandag. Der var flere advokater kritisk til hvordan dommerne i Bergen tingrett utførte sin embetsgjerning.

De fleste advokatene ville imidlertid være anonyme, og begrunnet det med frykt for at det kunne få konsekvenser for dem selv eller klientene deres om de sto frem.

— Det er det ingen grunn til å frykte. Jeg har uttalt meg kritisk om dommerne mange ganger. Det har aldri fått konsekvenser verken for meg eller mine klienter. Jeg er helt sikker på at dommerne takler kritikk, sier Riple.

- Maktmisbruk

Han peker også på at i enhver anke av dommer fra tingretten ligger en ofte sterk kritikk av dommerens vurderinger.

— Vi argumenterer jo nærmest med at dommeren er inkompetent fordi han har kommet til et slikt resultat. Det ligger altså i systemets natur at advokater kritiserer dommere, sier han.

— Hadde kritikk fått konsekvenser for meg eller en klient, så hadde det vært maktmisbruk. Da ville jeg selvsagt tatt det opp i ettertid.