— Vi oppfatter dialogen som veldig god, selv om enkelte saker tar for lang tid. I Bergen sentrum er kompetansen på slike saker god, men problemene kan være større på de ulike lensmannskontorene, sier kontrollsjef Åse Marie Høyland ved Hordaland fylkesskattekontor.

Fylkesskattekontoret har i flere år hatt en bistandsrevisor ved Hordaland politidistrikt, som blant annet hjelper politiet med innhenting av bevis.

Kontoret har levert om lag 50 anmeldelser i året til politiet de siste årene.

— Det er viktig at sakene er svært godt dokumentert. Hvis ikke kan resultatet bli henleggelse. Vi bruker mye ressurser på dette, sier Høyland.

Advokat Karen Margrethe Rime i Konkursrådet mener Hordaland politidistrikt ikke har de samme problemene i forhold til behandlingen av økonomisaker som mange andre politidistrikt har.

— Det er positivt at politiet og folk fra skattemyndighetene har jevnlige møter der de diskuterer konkrete saker som er anmeldt. Poenget er å sortere ut hvilke saker som skal prioriteres og om det eventuelt er behov for mer dokumentasjon, sier hun.