Fylkestinget diskuterte i går revisjonsrapporten om utviklingen av nytt billettsystem på bussene. Rapporten ble bestilt etter at det ble kjent at billettsystemet både var blitt forsinket og dyrere enn antatt.

I tillegg viste det seg etter hvert som systemet ble innført i de ulike regionene at det hadde store mangler og innkjøringsproblemer. Det toppet seg da busser og bybane tok i bruk systemet i sommer.

Alene i stormen

Alle var enige om det nå var på tide å se fremover, og at problemene med billettsystemet ikke var Skyss sin skyld.

— Skyss har jobbet dag og natt for å få dette på plass, og de har måttet stå altfor alene i stormen, sa varafylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

I salen satt selve stormens øye, Skyss-direktør Oddmund Sylta, og nikket. De fleste viktige beslutningene rundt billettsystemet ble nemlig tatt lenge før Skyss kom inn i bildet, i årene 2002 – 2004.

— Vi har gjort et par feil underveis. Det ene var å velge en såpass liten leverandør, medgikk fylkesrådmann Paul M. Nilsen – og siktet til tyske Atron, som har slitt med å levere på tid og spesifikasjoner.

— Den andre feilen er at vi underveis har vært for teknologioptimistiske og har lagt inn for mange krav og spesifikasjoner. Hadde vi holdt oss til et enklere system, kunne vi hatt det mye lettere i dag, fortsatte Nilsen.

Det var busselskapene Gaia og HSD som hadde ansvaret for billettsystemet da Atron ble valgt, mens de stadig større kravene er et resultat av ønsker blant fylkets politikere og administrasjon.

Anbud og tempo

Billettsystemet er et politisk ansvar. Det sentrale med et billettsystem er jo at passasjeren enkelt og effektivt kan betale sin billett. Oppi alle de ekstra ønskene virker det som om vi har mistet dette målet av syne, mente Harald Hove (V).

Ap og SV mener problemene med billettsystemet er et direkte resultat av anbudspolitikken til det borgerlige flertallet og tempoet den er blitt innført i.

— Tidsfristene for når de ulike rutepakkene skulle ut på anbud la press på innføringen av billettsystemet. De tok en stor risiko ved å skulle forandre alt på en gang, og tapte, sa Anne-Line Innvær (Ap).

Også Kjartan Haugsnes (SV) tordnet mot anbudspolitikken, som i sin tid var foranledningen for at fylket måtte ta over ansvaret for billettsystemet.

— Dette ville uansett vært vårt ansvar og risiko. Og når det har tatt åtte år å innføre nytt billettsystemet, så kan ikke problemene skyldes hastverk akkurat, svarte Tom-Christer Nilsen.

Lover bedring – og gebyr

Fylkesrådmannen lovet bedring i sin åpningstale til tinget, blant annet i form av en internettløsning, flere automater og billettsalg i kiosker og butikker. Men han varsler også at så snart mulighetene til forhåndskjøp av billetter er gode nok, bør det innføres et gebyr for å kjøpe billett av sjåføren.

— Mindre billettering på bussen vil øke gjennomsnittshastigheten og bedre arbeidsforholdene for sjåføren, mener Nilsen.

Fylkestinget var enige om målet, og vedtok enstemmig å ta revisjonsrapporten til etterretning.

— Jeg vet jeg tilhører opposisjonen og kunne godtet meg nå, men det er viktigere å få billettsystemet til å virke enn å fordele skyld, sa Mette Holmefjord Olsen (SV).