BJØRN VATNE

— Kanskje folk bare kan få se tårnet fra utsiden, sukker brannvernleder Jørgen Blix i Statsbygg, som er eier av tårnet og ansvarlig for brannforskriftene. Han betrakter de smale vindeltrappene i mur, lave døråpninger og vinduer med gitter. Rosenkrantztårnet var bygget på en tid da det ikke fantes brannforskrifter.

Etter en befaring i februar krever brannvesenet at Statsbygg kommer med en handlingsplan for en rekke sikkerhetsmessige utbedringer. Hvis ikke denne foreligger snart, varsler brannvesenet at de vil komme med egne pålegg. Statsbygg har frist til fredag med å svare på kravene. Riksantikvaren tillater ikke at så mye som en stein blir flyttet.

— En løsning er å stenge bygningen, selv om det bare vil skje i ytterste konsekvens, sier Blix.

- Ikke helt enkelt

— Det er klart vi må rette oss etter forskriftene, og diskuterer nå ulike tiltak. Men det er ikke helt enkelt. Vi kan jo ikke akkurat slå hull i veggen for å lage bredere trapper. Derfor er en av løsningene å holde folk ute. Enten slippe dem inn i puljer, eller ikke slippe dem inn i det hele tatt, sier Blix.

Han tror i det lengste at det ikke vil bli nødvendig. Men Riksantikvaren har klare retningslinjer for hva som kan utføres av endringer i slike bygg, og brannvesenet krever sitt. Problemstillingen er velkjent på begge sider.

Ni avvik

Brannvesenet påpeker i alt ni avvik fra brannvernforskriftene i Rosenkrantztårnet. Blant annet er rømningsveiene for smale og dårlig merket, rømningsdørene er ikke tilfredsstillende, og ingen øvelser er dokumentert gjennomført de siste årene. Blix beklager at de ikke er kommet så langt som å svare på brannvesenets krav. Grunnet sykdom er saken blitt liggende. Han påpeker at de har et godt samarbeid med brannvesenet, og vil gjøre alt for å imøtekomme kravene. Brannrisikoen vurderes som liten, men tregulv kan stå for en kraftig røykutvikling som ville bli fatal i de trange trappene.

- Ville være trist

Bryggens Museum står for den daglige driften av Rosenkrantztårnet.

— Selvfølgelig ønsker vi ikke at folk må stenges ute, sier museumsdirektør Anne Ågotnes. Hun var ikke orientert om de konkrete kravene mot Statsbygg da Bergens Tidende ringte i går.

— Det ville være svært trist både for oss og de som vil besøke tårnet. Jeg vil diskutere saken med Statsbygg, og vi får håpe at vi kan finne en felles løsning, sier hun.

IKKE ETTER FORSKRIFTENE: Jørgen Blix, brannvernleder i Statsbygg, kan bare konstatere at døråpningene - og mye annet - i Rosenkrantztårnet, er mangelfulle i forhold til brannforskriftene. FOTO: EIRIK BREKKE