— Jeg hadde en klar mistanke om kreft. Men av kapasitetsproblemer kunne de ikke ta ham inn. De lovet likevel å gi ham prioritet, sier Fossdal, som er kritisk til Kirurgisk avdeling ved Haukeland.

— Jeg synes det virker som om man er mer lojal overfor sykehuset som institusjon, enn overfor pasientene. Man holder budsjettene ved å holde pasientene ute.

Fossdal vil ikke spekulere i hvorvidt raskere operasjon i dette tilfellet ville forlenget livet til Stensund. Han understreker at kreft i bukspyttkjertelen er en dødelig diagnose.