— Helse Fonna vender ryggen til ungdom i hele Sunnhordland og Hardanger, sier verneombud Endre Nicolaisen ved BUP Stord/Kvinnherad.

En styringsgruppe nedsatt av Helse Fonna har over tid jobbet med å meisle ut fremtidens struktur for psykiatrien i helseforetaket. BT har fått tilgang til et utkast av Plan for psykisk helsevern 2012-2020, som er utarbeidet av en styringsgruppe nedsatt av Helse Fonna.

Denne uken ble det klart at styringsgruppen har valgt å gå for en modell som vil sentralisere barne— og ungdomspsykiatrien i søre deler av Hordaland til Haugesund.

Tiltaksliste

Planen skisserer blant annet følgende tiltak:

Det skal være én BUP i Helse Fonna som tilbyr poliklinikk og døgnbehandling.

All døgndrift samles i Haugesund.

Det skal være poliklinikker på Stord/Kvinnherad og i Haugesund

BUP Stord vil gå fra døgnpost med fire senger til dagtilbud.

Mer ambulant og omreisende virksomhet

På BUP Stord møter BT ansatte som frykter en rasering av fagmiljøet og tilbudet til barn og unge. Bare verneombudet våger å stå frem med navn og bilde. De andre frykter represalier fra ledelsen dersom de går ut i media med sine advarsler.

— Folk må få vite hva som skjer. Et dagtilbud på Stord vil bare kunne hjelpe dem som bor i de nærmeste kommunene. Dette vil skape ulik behandling for ungdommer som for eksempel bor på Stord sammenlignet med i Odda. Dette er imot anbefalingene fra et samlet fagfelt i BUP i Helse Fonna, sier en ansatt som ikke ønsker navnet sitt i avisen.

Trenger observasjon 24 timer

Flere peker på at mens tilbudene til de yngste bygges opp i Helse Bergen og Helse Stavanger, flytter Helse Fonna tilbudene ut av Hordaland. Ved BUP Stord/Kvinnherad er det i dag poliklinikk og fire sengeplasser med døgnbemanning fem dager i uken. Disse sengene disponeres av Odda, Ullensvang, Kvinnherad, Tysnes, Stord, Bømlo og Fitjar. 700 barn og unge får behandling på poliklinikken hvert år, mens det er minimum 35 innleggelser ved sengeposten i året.

— Det er stort sett fullt belegg hele tiden, sier Nicolaisen.

På ett av rommene på Ungdomsposten møter BT en jente som for tiden er innlagt, men bor i en kommune med flere timers reisevei til Haugesund.

— Jeg er glad for hjelpen jeg får her. Det betyr alt, sier jenten som ønsker å være anonym.

Verneombudet og de andre ansatte er bekymret for barna som vil få lengre reisevei dersom de må legges inn på sengepost i Haugesund. Nærhet til familie, venner, skole og fritidsaktiviteter er viktige for å opprettholde en mest mulig normal hverdag, påpeker de.

Unge som har falt ut av skolen, som har vært utsatt for overgrep og traumer, ungdom med spiseforstyrrelser og psykoser får hjelp på BUP Stord/Kvinnherad. Ofte er hele familier rammet som følge av krisen til den enkelte.

— Vi klarer ikke å hjelpe de som detter ut av ungdomsskole og videregående skole med kun poliklinisk oppfølging. Vi må ofte ha dem her 24 timer i døgnet for å kunne sette inn de rette tiltakene, sier Nicolaisen.

Hurtig prosess

De ansatte er også rystet over saksgangen. Fredag fikk de kjennskap til styringsgruppens innstilling. Høringsfristen for de tillitsvalgte går ut i dag – bare tre dager etterpå. Styret i Helse Fonna skal behandle planen på styremøtet 21. juni.

— Hele denne saken har gått fryktelig fort. Verken kommuneleger eller skoler er informert. Har ikke de rett til å uttale seg om en så viktig sak? spør Nicolaisen.

FRYKTER NEDLEGGING: Jenten med ryggen til kommer fra en kommune som har flere timers reisevei til Haugesund. Endre Nicolaisen mener barna i distriktspsykiatrien er blant de mest sårbare i helsevesenet. - Det er ingen som går i tog for dem, sier verneombudet og miljøterapeuten ved BUP Stord/Kvinnherad. Foto: Lena Vermedal
NABO TIL SYKEHUS: BUP Stord ligger like ved Stord sjukehus og Stord DPS. Nå kan døgntilbudet til barn og unge bli flyttet til Haugesund. Foto: Lena Vermedal