• Statistikk fra Hordaland politidistrikt viser et gjennomsnitt på ett til to overdosedødsfall i måneden de siste ti årene.
  • Høyest var tallet i 2000, da 28 personer døde.
  • Til sammen er det registrert 171 overdosedødsfall fra januar 1999 til og med juni 2009.