• Det kom et smell og et grønnlig lys, forteller vitnene.
  • Gass uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur.
  • Nitrogen er ikke giftig, brennbar eller eksplosjonsfarlig, men kan virke kvelende ved at den kan fortrenge oksygenet i lukkede rom.
  • Det er en inert gass, som vil si at den i svært liten grad reagerer med andre stoffer.