Ifølge politiet ble pasienten ført tilbake til Sandviken sykehus i 19.30-tiden.

Rømningen ble meldt klokken 17.30, og den kvinnelige pasienten skal, ifølge Helse Bergen, ha kommet seg ut gjennom en åpen port.

– Det var en leveranse av kaniner som skulle inn på avdelingen med kaniner til jul, og porten ble stående åpen ved en glipp, sier informasjonsdirektør i Helse Bergen, Mona Høgli.

Hun understreker at pasienten selv ringte til sykehuset klokken 19.10, og at hun ble tilbakeført umiddelbart til sikkerhetsavdelingen.

– Vi ser på dette som en rutinesvikt, men ser ingen sammenheng mellom denne rømningen og punktene Helsetilsynet påpekte i sin rapport, sier divisjonsdirektør for psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, Hans Olav Instefjord.

Torsdag formiddag la Helsetilsynet frem en rapport som konkluderer med at sykehuset gjorde seg skyldig i både systemsvikt og pliktforsømmelser i forbindelse med to tidligere rømninger.

Instefjord understreker at dette dreier seg om en helt annen type pasient.

– Dette er en person som ikke er farlig for andre, bare for seg selv, sier han.

Mona Høgli informerer om at pasienten var overført til sikkerhetsavdelingen for en kortere periode, men at hun egentlig hører til en av de andre avdelingene ved sykehuset.

– Vi ser likevel svært alvorlig på hendelsen. Slike glipp skal ikke skje, sier Høgli.