Stormen «Nina» førte til at en mengde opprettsfisk er på rømmen. Minst 100.000 — kanskje flere - kom seg ut av merdene. Fisk fra ni oppdrettsanlegg har rømt i Hordaland, bare i 2015.

Prøver tatt av regnbueørrett tatt rundt Askøy, viser at det er tegn til alvorlig sykdom i den rømte fisken. Det melder NRK Hordaland.

— Vi så at alle fiskene var kjønnsmodne og hadde stygge hudskader. Når vi åpnet dem opp, så vi at det var indre blødninger i de ulike vevene. Det er helt tydelig at dette var alvorlig syk fisk, sier biologiprofessor Are Nylund ved Universitetet i Bergen (UiB) til NRK.

Nylund, som har fiskesykdommer som sin spesialitet, har gjennomført testen på oppdrag fra Norges Jeger— og Fiskeforbund.

Svekker og dreper

Testen var på syv regnbueørreter. De ble testet for 12 ulike virus. Bare ett av virusene ga svar, men er til gjengjeld pankreassykdom. Denne er en av de mest alvorlige sykdommene innenfor laksenæringen, ifølge Veterinærinstituttet, og kan smitte fra fisk til fisk gjennom vann. Både regnbueørret og atlantisk laks er rammet.

Til BT sier Nylund at det er usikkert hvor store konsekvensene blir.

— Pankreassykdommen reduserer næringsopptaket, svekker fisken, kan føre til at fisken ikke gyter og i verste fall drepe den, sier Nylund. Så lenge ørreten holder seg i fjorden, er den største faren smitte videre til oppdrettslaks.

Bakterier har forårsaket hudskadene

Når ørreten derimot begynner å gå opp i vassdragene, blir problemene større. Der er det større tetthet, noe som gir langt enklere smitte. Frykten er at villaks skal bli smittet.

— Det foreligger ikke studier om smitte til villaks. I oppdrett gir det opp til 50 prosent dødelighet, men det er mindre tetthet i vassdragene enn i merdene, sier biologiprofessoren.

Hudskadene på fisken er forårsaket av bakterier, men hvilke er ennå ikke identifisert. Det arbeidet begynner i morgen.

- Bør vokte elvene

For å forhindre videre spredning, mener Nylund at føre var-prinsippet bør brukes.

— Elvemunningene på alle viktige elver bør bli overvåket, slik at vi passer på at ørreten ikke går opp i vassdragene, sier han.

Morten Heggøy i fiskeutvalget i Askøy Jeger- og Fiskerforening sier at resultatene er skremmende.

— Vi er bekymret for villaksen. Det er ekkelt å se at det er slik, sier han.

- Ikke påvist

I forbindelse med stormen Nina, rømte 63.000 regnbueørret fra Sjøtroll Havbruks anlegg ved Angelskår, Osterøy. Fiskehelsesjef Bjarne Reinert i Sjøtroll skriver i en epost at ørreten derfra var frisk og slakteklar - og at de ikke har hatt tilfeller av pankreassykdom (PD-virus) nå.

— Vi kan bekrefte og dokumentere at det ikke er påvistPD-virus på noen av de mange prøver som er foretatt av fisk fra dennelokaliteten i inneværende produksjonssyklus, skriver Reinert.