Ikke engang Kåre Rommetveit kjente til at styret tidlig på dagen i går hadde et møte hvor hans endelige skjebne på universitetet ble forseglet.

Rommetveit ønsker for øvrig ikke kommentere saken.

Det er over to år siden han ble presset ut av direktørstolen etter en langvarig strid med Sigmund Grønmo, som både er valgt rektor og styreleder for universitetet.

I går ble han også skvist ut av stillingen som ansvarlig for universitetets mange legater og fond. Sigmund Grønmo og universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken ønsket også å få Rommetveit bort fra pengesekken.

**Les også:

Teller på knappene**

Etter det BT forstår begynte denne siste fjerningsprosessen tidligere i høst med trusler om oppsigelse. Da disse truslene ikke var godt nok juridisk begrunnet, valgte Grønnmo og Elvbakken i stedet å prøve å betale seg ut av det.

Hemmelig, hemmelig

Til tross for at universitetsledelsen har forfektet viktigheten av åpenhet en rekke ganger i høst, så vil de ikke engang si noe om hvilke type sak som ble behandlet. Styremøtet var ikke varslet på forhånd og BT blir møtt med en mur av taushet når vi spør hva som var tema for møtet. Noen av styremedlemmene vil ikke engang bekrefte at det ble holdt et styremøte.

Ut på dagen i går innrømmet styreleder Grønmo at det var blitt avholdt styremøtet.

— Hvilke sak sto på dagsordenen?

— Ingen kommentar.

— Var det sluttpakken til Kåre Rommetveit som ble behandlet?

— Ingen kommentar, forblir de eneste svarene fra Grønmo.

Mer ville heller ikke Kari Tove Elvbakken si. Hun ville ikke opplyse hvorfor møtet ikke var varslet på vanlig måte.

Alle viser til Grønmo

Alle de andre styremedlemmene henviser til styreleder Grønmo. Det gjelder Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon, StatoilHydro-direktør Gerd Halmø, generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel og professorene Dag Aksnes og Gro Therese Lie.

Det samme gjelder de to studentrepresentantene Jonas Jensen og Synnøve Mjeldheim Skaar.

— Saken er unntatt offentlighet og jeg forholder meg til offentlighetsloven, sier Mjeldheim Skaar.

— Er det brudd med offentlighetsloven å si hva som var tema for møtet?

  • Det vil jeg la rektor vurdere, sier hun.

Flere roller, flere muligheter

Tidligere i høst ble rektor Grønmo rost for å være både åpen og inkluderende i et leserinnlegg fra leder av Norsk Studentunion i Bergen, Ben Shlomi Holan.

Men åpenheten kunne man sette spørsmålstegn ved, også da Rommetveit ble presset ut av direktørstolen for to år siden.

Etter en nokså rå maktkamp mellom Rommetveit og Grønmo tok sistnevnte opp samarbeidsproblemene mellom direktør og rektor på et styremøte i juni 2006. Det kunne rektor Grønmo gjøre i rollen som styreleder - uten at Rommetveit var til stede og fikk fortalt sin versjon. Direktøren var ikke medlem av styret. I en slik situasjon fikk ikke styret det store handlingsrommet og løpet var kjørt for Rommetveit.

Hemmelig avtale på Voss

Først under universitetets ledersamling på Voss høsten 2006 orienterte Grønmo resten av ledelsen om sine samarbeidsproblemer med Rommetveit. Under samlingen på Voss skaffet både Rommetveit og Grønmo seg advokater. Etter korte forhandlinger lå en hemmelig avtale på bordet. Den fortalte at Rommetveit skulle over i en jobb der han ville få ansvar for forvaltningen av universitetets mange legater og fond, og hvilke betingelser som knyttet seg til denne jobben.

BT fortalte denne historien i oktober i år. Grønmo ble da spurt om Rommetveits nye posisjon representerte et problem for ham.

— Ingen kommentar, var svaret fra Grønmo også den gang.

TAUS: Kåre Rommetveit kjente ikke til at gårsdagens ekstraordinære styremøte. Han ønsker ikke kommentere gårsdagens hendelser.
Bergens Tidende
TAUS: - Ingen kommentar, sier Sigmund Grønmo, rektor og styreleder ved Universitetet i Bergen, når vi spør hvilke type sak styret behandlet i går.
Bergens Tidende
TAUS: - Unntatt offentlighet, svarer universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken på samme spørsmål.
Rune Nielsen