I går sa dei tilsette nei til å jobbe annakvar helg.

Etter nokre få timars forhandlingar i går, vart det brot i forhandlingane om ei ny vaktordning for polititilsette i Bergen. Leiinga vil at dei tilsette skal gå på jobb annakvar helg, noko dei tilsette nektar. Dei vil berre ha helgevakter kvar tredje helg.

Les også: Steilte fronter om turnus

Leitar etter nye jobbar

Fleire polititilsette tel no på knappane om dei skal halde fram i yrket. Ein av dei er Sverre Kjevik, politibetjent på ordensavdelinga i Bergen sentrum.

— Skulle eg få eit godt jobbtilbod hadde eg slege til. Får leiinga gjennomslag for ønska sine måtte eg aktivt gått ut og funne meg ein ny jobb. Det ville ikkje ha gått i lengda, seier Kjevik.

Han er opprørt over at leiinga vil ha dei tilsette på jobb annakvar helg.

— Først trudde vi dette forslaget var skrive i fylla, men sidan viste det seg at dei meinte alvor. Dei er ikkje klar over kva konsekvensar dette forslaget ville ha fått, seier han.

Kjevik jobba i politiet i Oslo før han flytta til Bergen. Ifølgje han er vaktordningane i vestlandshovudstaden langt verre enn dei i Oslo.

— Eg blir både fysisk og psykisk sliten, og familien ser meg sjeldnare og sjeldnare. Eg har aldri fått feira 17. mai saman med familien her i Bergen, og det har blitt påpeika av eldstedottera mi.

Andre personar BT har snakka med, seier det same.

**Les også:

Krever svar om syke politifolk**

— Nødvendig å gjere noko

Forhandlingsleiar for motparten til dei tilsette, Magnus Stub Nilsen, meiner likevel det er nødvendig å gjere noko. Han er skuffa over at forhandlingane ikkje gav noko resultat. Han meiner politiet i Bergen har for få folk på jobb i dag.

— Vi har hatt alt for dårleg dekning, og difor er det nødvendig med fleire på jobb. Vi må ta omsyn til tryggleikskjensla til publikum, seier Nilsen.

— Kva vil dette ha å seie for tenestene politiet skal yte?

— Vi har ein del stillingar som vi manglar folk til. Når vi no ikkje vart samde med dei tilsette får vi naturlegvis problem med å gje eit så godt tilbod som vi ønskjer.

– Fleire sjukmeldingar

Evald Grane, som er forhandlingsleiar for dei tilsette, er ikkje overraska over at det vart brot i forhandlingane.

— Eg opplever arbeidsgjevar som knallhard. Vi var interesserte i å gå i forhandlingar, men leiinga tok ikkje omsyn til våre synspunkt.

Grane seier dei tilsette ville ha ei prøveordning med vakter kvar tredje helg, men dette fekk dei ikkje gehør for.

— Forslaget frå arbeidsgjevar er som å pisse i buksa medan ein frys. Det vil øydeleggje folk, og føre til fleire sjukmeldingar. Dermed er ein kome like langt, seier Grane.

— Men forstår de ikkje at leiinga vil gje eit betre tilbod til innbyggjarane?

— Jo, men dette er ikkje vegen å gå. Dei burde bli flinkare til å hente inn folk til dei stillingane som er ledige. I staden slit dei ut dei som allereie er tilsette.

Han er overtydd om at mange kjem til å slutte i jobben.

— Ja, det blir nok ein naturleg konsekvens. Politifolk er ei ettertrakta arbeidsgruppe, som lett kan få seg nye jobbar.

Skodvin, Helge