- Gasslukten er intens. Det er bare å flykte leiligheten når det står på. Først kjenner du lukten, og snart merker du at du blir ør i hodet, forteller en av beboerne i Damsgårdveien borettslag.

Beboerne har i lengre tid vært plaget av sporadiske gassutslipp fra naboen over gaten, Karsten Moholt AS. Utslippene skjer i forbindelse med lakkering, og gir en stram lukt. For beboerne i de øverste etasjene er det uutholdelig når utslippene kommer, forteller de.

Har lovet å slutte

- Utslippene kommer stort sett sent på kvelden og nattestid. Jeg har våknet i 3-tiden om natten av at hele leiligheten luktet gass. Da gikk jeg over gaten og banket på hos Karsten Moholt. Arbeiderne der sa de drev lakkering om natten fordi de ikke kunne gjøre det mens det var andre til stede i bygget.

Også Per Ivar Ovaldsen, en annen av beboerne, bekrefter at utslippene kommer med jevne mellomrom. Det skjer til tross for at Karsten Moholt er i ferd med å flytte virksomheten til Askøy, og flere ganger har lovet borettslaget og kommunen at lakkeringsvirksomheten skulle opphøre.

- I høst lovet de å flytte all virksomhet før jul. Men det blir stadig utsatt. Fortsatt er det arbeidere som holder på der, forteller Ovaldsen.

Styreleder i borettslaget, Jon Bjarte Bruland, sier at lakkeringen i enkelte perioder har foregått daglig.

Irritert byråd

- Enkelte er blitt ganske plaget av det, det varierer med vindretninger og hvor luftinntaket er.

Også kommunen reagerer på sendrektigheten

- Etter klager kontaktet helsevernetaten selskapet i fjor. Det ble da opplyst at bedriften skulle flyttes, og på den bakgrunn ble det ikke gjort tiltak. I november var vi på ny i kontakt med dem. Da ble det sagt at all virksomhet skulle opphøre innen uke 4. Etaten ba Karsten Moholt få et bedre filter på plass, men dette ble ikke gjort fordi de var på flyttefot. Nå har vi på nytt mottatt klager, svarer helsebyråd Hilde Onarheim.

Saken til beboerne ble tatt opp i bystyret onsdag, av De Grønnes representant Sondre Båtstrand. Han spurte hva kommunen vil gjøre, og om det vil bli foretatt målinger. Et av problemene for beboerne har nemlig vært at Helsevernetaten ikke kunne komme til stedet på kveldstid, og det er da utslippene skjer.

- Helsevernetaten har kjøpt inn utstyr for å måle denne gassen, og har vært på stedet et par ganger. Men da har man kommet for sent til at konsentrasjonene var store nok. Vi har sagt til beboerne at de skal ringe neste gang det skjer, men vi kan ikke garantere at etaten alltid har mulighet til å stille etter klokken 22 om kvelden, sier Onarheim.

- Må stole på dem

På spørsmål om hva kommunen gjør dersom gassproblemene fortsetter enda flere måneder, svarer byråden:

- Vi må jo nesten stole på at de flytter, når de sier det. Men denne saken vil følges nøye opp.

Det synes styreleder Jon Bjarte Bruland er «litt spesielt».

- Karsten Moholt har jo lovet å flytte flere ganger. Senest onsdag, samtidig med bystyremøtet, kjente jeg lukten.

— Virksomheten er fullt lovlig

— Virksomheten i Laksevåg har vært drevet siden 1974 og er fullt lovlig, også lakkeringen, som det nå klages på, sier administrerende direktør Linn Cecilie Moholt.

Moholt svarer via selskapets advokat Carl Bore i Dalan advokatfirma i Oslo.

Direktøren forteller at Karsten Moholt flyttet til Askøy i januar 2014. Der er det nå full drift, men én lakkeringstank mangler.

— Den skulle også vært i full drift på Askøy, men er blitt forsinket. Årsaken til forsinkelsen ligger hos tankprodusenten i utlandet. Produsenten har meldt at den nye tanken er ferdig og på vei til Askøy, der den forventes startet opp 1. juni 2014, sier Linn C. Moholt.

Hun påpeker at helsevernetateten behandlet naboklager i november 2013 og dro på befaring på Laksevåg. Klagesaken ble «avsluttet» uten pålegg om filter fra etaten, fordi anlegget allerede var under flytting til Askøy. Etaten forutsatte flytting innen uke 4 i 2014 uten «ubegrunnet» forsinkelse.

— Forsinkelsen hos tankfabrikken er utenfor Karsten Moholts kontroll og er dermed en begrunnet forsinkelse som ikke strider mot etatens vedtak.

Beklager forsinkelse

Hun beklager forsinkelsen og ser frem til å få ny tank.

— Det er både omstendelig og dyrt å sende deler fra Askøy til Laksevåg kun for lakkering, sier Moholt.

Direktøren forklarer at lakkeringstanken i Laksevåg benytter en epoksylakk for å impregnere maskinkomponenter. Denne inneholder løsemidler. Lakken slippes ikke ut, men holdes i lukket tank. Når man tar en maskindel ut av tanken, kan imidlertid lukt forekomme.

- Miljøvennlig

— Den nye tanken på Askøy vil være luktfri og benytter en moderne og miljøvennlig lakk. Anlegget i Laksevåg vil også bli nedlagt så snart tanken på Askøy er i drift. Dagens situasjon er altså forbigående og blir løst innen meget kort tid, sier Moholt.

Hun aviser påstander om at lakkering på Laksevåg kun skjer om natten.

— Karsten Moholt AS har i 70 år jobbet dag og natt når situasjonen er kritisk for kunden, for eksempel ved havarier i Nordsjøen. Det er riktig at lakkeringsverkstedet er tomt ved lakkering, men vi har i alle år uten problemer benyttet våre kontorer mens lakkering har pågått.

Moholt viser til at naboene som klaget i fjor var misfornøyd med lukt, ikke gass, som det nå snakkes om. Hun understreker også at bedriften har hatt dialog med borettslaget om forsinkelsen hele veien.