Tidligere har Marthe Mjøs Persen meldt seg ut. Nå følger bystyremedlemmene Stine Akre etter sammen med en rekke tidligere og nåværende sentrale tillitsvalgte i lokalpartiet.

Bakgrunnen for utmeldelsen er det som kalles en AKP-fisering av Rødt. Rød Valgallianse og AKP ble i fjor slått sammen til partiet Rødt. Denne sammenslåingen har etter de utmeldtes oppfatning ført til at AKP har fått en stadig sterkere innflytelse på RV. Partiet har utviklet seg i en dogmatisk retning.

De andre som nå melder seg ut, er:

  • Steinar Nørstebø som har sittet i fylkestinget og som nå er varamedlem til bystyret.
  • Jan O. Jacobsen , mangeårig medlem av partiet med en rekke sentrale tillitsverv.
  • Aud Oppedal , partiveteran som blant annet har sittet i fylkestinget.
  • John Aksel Jacobsen , tidligere leder for Bergen RV.
  • Kjartan Sørheim , tidligere kasserer i Hordaland Rødt.De syv melder seg ut samme dag som Rødt i Bergen avholder årsmøte. Etter det bt.no kjenner til skal også minst to andre sentrale tillitsvalgte ha meldt seg ut av partiet.

Dype konflikter

– Dette er veldig trist. Slik kommenterer partileder Torstein Dahle de syv utmeldingene.

Han sier partiet i Bergen i lengre tid har vært plaget av sterk uenighet. Han var likevel ikke forberedt på dagens utmeldelser.

– Det er spesielt beklagelig at de melder seg ut rett før kveldens årsmøte. Da får vi ikke den debatten vi hadde trengt der, sier Dahle som hadde håpet å ta et oppgjør med intern krigføring.

Han sier partiet er preget av en ukultur.

– Det har utviklet seg personlige motsetninger på toppen av politisk uenighet. Det er viktig å ta vare på hverandre sine sterke sider, i stedet for å bare peke på feil, sier partilederen.

Tar selvkritikk

Han vil ikke være med på at partiet går i oppløsning som følge av dette.

– Politisk uenighet er helt nødvendig for et levende parti, men her i Bergen har det altså fungert negativt i stedet for positivt.

Dahle ser likevel optimistisk på Rødt sin fremtid, og mener partiet gjør det bra ellers i landet.

– Som partileder er det ditt ansvar å holde partiet samlet. Hva gikk galt?

– Jeg har brukt mye av min tid sentralt, og dette avspeiler nok at jeg burde ha brukt mer tid på partiet i Bergen, sier Dahle.

Han er uenig med utmelderne i at AKP har fått for stor innflytelse på partiet.

– Når ulike miljøer blir ført sammen kan det oppstå kulturkollisjoner. Men det er ikke dekkende å si at motsetningene går mellom gamle AKP-ere og de andre.

Hvorfor går Rødt i oppløsning? Si din mening i feltet under!

UT I PROTEST: Dette bildet ble tatt under valgkampåpningen i fjor. Av de sentrale politikerne på bildet, har alle nå gått ut, unntatt Torstein Dahle. Fra venstre: Stine Akre, Steinar Nørstebø, Marte Mjøs Persen, Torstein Dahle. (Til høyre fagforeningsleder Jan Aksel Espedal, som RV hadde invitert med seg på valgåpningen.)
Bergens Tidende
UTMELDT: Bystyremedlem Stine Akre er blant politikerne som nå melder seg ut av Rødt.
Bergens Tidende