— Streiken var nytteløs. Nå orker jeg snart ikke mer. Jeg vurderer å si opp for å jobbe for et vikarbyrå. Seks ukers streik var bortkastet da staten grep inn med tvungen lønnsnemnd sier hun til Bergens Tidende.

Onsdag tok Lindøen kontakt med tre vikarbyråer for å få nærmere informasjon om hvilke arbeidsforhold disse kan by henne.

Åpent møte

Og hun er ikke alene. Mandag inviterer Sykepleierforbundet to vikarbyråer til et møte med sykepleierne ved sykehuset.

— Vi oppfordrer sykepleierne til å si opp og søke jobb i et vikarbyrå. Nå er begeret fylt. Medlemmene er ikke tjent med lønnsvilkårene staten gir oss. Derfor søker vi nå en annen arbeidsgiver. Vi regner med stor oppslutning om møtet. Og jeg tror mange kommer til å rømme herfra nå, sier en skuffet hovedtillitsvalgt blant sykepleierne ved sykehuset, Jorunn Møen og fortsetter:

— Streiken har synliggjort den kritiske mangelen på sykepleiere ved sykehusene. Bare fire prosent sykepleierne ved sykehusene har streiket. Likevel brukes tvungen lønnsnemnd for å avverge kritiske tilstander, mener Møen.

Lindøen har vært ansatt på Haukeland sykehus i snart 20 år.

I dag jobber hun som avdelingssykepleier ved Medisinsk Undersøkelse.

Hardt å forlate kolleger

  • Arbeidsmiljøet er godt og det blir hardt å forlate gode kolleger. Men etter utfallet av streiken ser jeg det som et mulig alternativ, sier Lindøen

På Lindøens avdeling behandles mage- og tarmsykdommer. Fem av 13 sykepleiere var i streik fra slutten av januar.

— Dispensasjoner ble gitt slik at pasienter med mulig kreft ikke ble rammet av konflikten, sier Lindøen

Lar hun seg engasjere av et vikarbyrå, vil hun måtte arbeide i hjemmesykepleien eller på sykehjem.

— Det er ikke noe problem. Jeg har jobbet i eldreomsorgen tidligere. Dessuten regner jeg med at jeg ikke blir det eneste sykepleieren som sier opp ved sykehuset. Dermed må også Haukeland ta inn vikarer, sier hun.

Lindøen presiserer at i utgangspunktet har denne streiken også vært en kamp for å beholde et godt offentlig sykehusvesen med kvalifisert personale.

— Dersom sykepleierne nå rømmer sykehusene, er det politikernes ansvar, sier Lindøen.

FRUSTRERT: Sykepleier Vibecke Lindøen er frustrert over at kommunalminister Erna Solberg stoppet sykepleierstreiken med tvungen lønsnemnd. Nå vurderer skifte jobb til et vikarbyrå som betaler henne 45 kroner mer i timen.
Foto: Rune Sævig