Hvert år, når våren nærmer seg, får førsteårsstudentene så å si utlevert et stykke Bergen. Av og til et konkret sted, andre ganger en mer åpen oppgave, og så skal de tilføre sin del av Bergen noe nytt, noe kreativt.

— Vi arbeider mye kreativt og praktisk det første året; den tekniske opplæringen kommer senere i de fem årene vi går på skolen. Kanskje for at det tekniske ikke skal legge for mye bånd på oss? antyder Mari Myklebust og Celia Glandfield, våre ciceroner i Rådhusets foajé der de 25 studentprosjektene er utstilt.

Oppgaven i år het «Rom for møte med ukjente». Studentene skulle velge et offentlig byrom som de synes kanskje ikke fungerer godt nok og tilføre dette byrommet arkitektoniske elementer. To uker hadde de på oppgaven ý og fritt spillerom Mari og Celia er enige: Det er gøy å kunne gjøre hva man vil uten å tenke på oppdragsgiver, økonomi, tekniske løsninger osv. Celia har uforferdet brutt seg inn i Jernbanestasjonen og fjernet gangbroen til Bystasjonen, mens Mari har holdt seg mer behersket på gateplan ved Grieghallen.

— Først tenkte jeg på hele plassen utenfor, på å fjerne parkeringen og gjøre noe med den. Men det ble litt for mange byrom, jeg måtte begrense meg med tanke på de to ukene. Derfor har jeg holdt meg til det trange hjørnet ved kongressavdelingen og laget en lufte- og sitteplass på flere plan.

De er enige i at det ikke alltid er så lett for utenforstående å «lese» tegninger og modeller.

Men likevel - stueblinde kan få øynene opp for at det kan gjøres noe med både Dreggsallmenningen og Holbergsallmenningen, Neumannsgate og Vestre Torggate, Dokkebakken og plassen mellom Marken og Jernbanen. For å nevne noen. Et av prosjektene har endatil innført et nytt rom: flåte på Smålungeren.