— Det største problemet for oss i mange år har vært en bråkende vifte som går dag og natt, den har tatt fra oss nattesøvnen, sier nærmeste naboer til Rolls-Royce Marine, Jorunn og Asbjørn Aksnes.

Tilsynelatende idyll

Ekteparet har bodd på Hordvikneset siden 1977, lenge før den støyende virksomheten ved Rolls-Royce-fabrikken ble etablert. Det var tidlig på nittitallet.

Huset deres ligger idyllisk til ikke langt fra den gamle fergekaien på Steinestø. Foran seg har de et friområde og fritt utsyn over fjorden. Men idyllen er bare tilsynelatende. Hundre meter bak huset, skjult av frodig bjørkeskog, ligger bedriften som konstant støyforurenser hverdagen deres.

Propper i ørene

BT har besøkt ekteparet to kvelder i løpet av den siste uken, og kan bekrefte at støyen er plagsom.

— Det er ille, sier Jorunn Aksnes, og forteller at hun hver kveld går til sengs med propper i ørene og vinduet godt lukket.

— Vi prøver å holde ut, men føler at det begynner å gå på nervene løs, sier hun.

Husbonden Asbjørn bekrefter at støyen er en konstant plage.

— Søndager er herlige. Da er det rolig her, iallfall til utpå kvelden, sier han.

Overdøver alt

I fjor var Jorunn og Asbjørn Aksnes i møte med ledelsen i Rolls-Royce Marine, da fikk de vite at et nytt renseanlegg for gjenvinning av sand skulle bygges, dette skulle føre til mindre transport og dermed mindre støy.

— Det nye renseanlegget overdøver all annen støy fra området, sier en oppgitt Asbjørn Aksnes, og påpeker at viften fremdeles durer og går nattetid.

Klaget til SFT

Ekteparet Aksnes sendte brev til Statens forurensningstilsyn (SFT) i fjor sommer, der de påpekte støy- og støvproblemene de sliter med. I mars i år sendte de et nytt brev der de etterlyser svar og påpeker nye problem som har oppstått.

SFT ved Randi Warland opplyser til BT at de har gitt bedriften pålegg om å gjennomføre støymåling som følge av brevet fra Aksnes. Rolls-Royce gjennomførte disse målingene i fjor, men fikk ikke for høye verdier. Bedriften opplyser til SFT at de har gjennomført en del støydempende tiltak, blant annet har de satt opp en betongmur, men så langt har ikke naboene merket større effekt av denne.

SFT har etterlyst flere opplysninger fra bedriften om tidspunktet for når de skal gjennomføre nye støymålinger i 2007. SFT vil også ha opplysninger om hvordan de skal gjennomføre nye støyreduserende tiltak i 2007, og venter på tilbakemelding fra Rolls-Royce Marine på dette.

Ekteparet Aksnes er ikke fornøyd med målingene som bedriften har foretatt. De forlanger at det blir gjennomført nye målinger.

Metall mot metall

Også medlemmene i Steinestø velforening har hatt jevnlig kontakt med Rolls-Royce Marine om støy-, støv- og luktproblemer.

— Det som er mest plagsomt er trucker som slipper store metalldeler ned i metallcontainere, så det hjaller. Noen ganger sleper de containere langs asfalten slik at det hyler, sier styremedlem i Steinestø Velforening, Eivind Hordvik.

28 husstander er medlemmer i velforeningen, og enda flere enn disse er berørt.

Rune Nielsen