New Page jobber, på oppdrag fra barnevernet, med ungdommer med ulike problemer, eksempelvis rus eller vanskelige familieforhold.

— I ungdomstiden søker alle seg vekk fra foreldrene. En sunn og organisert ungdom har da kontakt med gode og sunne rollemodeller som lærere, venner, trenere, e.l. En uorganisert ungdom mangler slike sunne rollemodeller, ofte fordi de er utstøtt fra slik kontakt. Disse ungdommene prøver vi å fange opp og hjelpe, sier Elsafadi, som i januar i år ble kåret til «årets forbilde» av Norges Idrettsforbund for sitt arbeid i New Page.

- Gode resultater

New Page ble startet for seks år siden av Magne Espelid i Utekontakten og daværende leder i Ulriken Eagles, Arild Buen. Elsafadi, som på den tiden spilte basket i Ulriken, ble engasjert i prosjektet. Et prosjekt som i utgangspunktet skulle ferdigstilles i løpet av et halvt år.

— Men da hadde vi så gode resultater at vi ikke ville legge det ned, sier Elsafadi, som nå har etablert New Page som en stiftelse og opprettet avdelinger i Oslo, Asker, Kolbotn og Stavanger.

New Page Bergen driver i dag individuell oppfølging av 27 ungdommer. I tillegg følger de fire andre New Page-avdelingene opp 42 ungdommer. Noen av ungdommene får 20 timer oppfølging i uken, andre 4, alt etter ungdommens behov.

  • Vi har sett ungdommer slutte med rus eller begynne på skolen igjen etter at de har droppet ut. Noen har også i ettertid tatt kontakt med meg med ønske om å bli leder i New Page. De er rett og slett lykkeligere og gladere mennesker etter å ha vært i kontakt med oss, sier Elsafadi.

- Kjempespennende bok

I tillegg til individuell oppfølging, jobber New Page med virksomhet rettet mot større ungdomsgrupper. Blant annet holder de kurs på ulike skoler, der ungdom bevisstgjøres på sitt ansvar overfor hverandre, blant annet med hensyn til mobbing. Stiftelsen holder også foredrag og seminarer der de setter voksne inn i ungdoms hverdag.

  • Jeg holder mellom ti og 20 foredrag i måneden. Jeg har snakket til alt fra tannlegeforeningen til politihøyskolen, sier Elsafadi.

I Bergen driver New Page, sammen med Djerv, også «åpen hall» i Vitalitetssenteret på Møhlenpris, onsdager mellom klokken 15.30 og 18.00. Her får ungdom drive ulike aktiviteter, som for eksempel basketball, fotball, innebandy eller kickboksing.

Totalt jobber det 32 ansatte, de fleste på heltid, i New Pages fem avdelinger. 15 av disse jobber i Bergen. New Page-lederne representerer 19 forskjellige nasjonaliteter.

— Nøkkelen til vår suksess er at vi ansetter folk med rett personlighet og rette holdninger. Uten å overdrive så kunne jeg skrevet en kjempespennende bok om hver enkelt ansatt i New Page. Dessuten gjør våre ansattes allsidighet at vi har stor kunnskap om forskjellige kulturer. Dette styrker troverdigheten vår, sier Elsafadi.

KURSER UNGDOM: I går ble elevene på Solhaugen videregående i Narvik kurset i relasjonsbygging av Marco Elsafadi. Et av hovedtemaene var mobbing. Fra v. Marthe Karlsen, Karita K. Lindalen og Line Danielsen. FOTO: JENS ROALD KNUTSEN