• Vi er kommet i en helt umulig situasjon og ser ingen muligheter for å fortsette. Derfor legger vi ned virksomheten og oppløser Roligheten Rideklubb.

Klubbformann Elisabeth Strømmen i Roligheten Rideklubb sier dette til Bergens Tidende. Etter alle viderverdighetene klubben og ridesenteret er kommet opp i på grunn av sendrektighet fra Bergen kommune, er det ikke lenger håp om å redde klubben. De 30 hestene vil bli solgt eller avlivet. De 370 elevene må finne seg andre steder for å utøve sin fritidsaktivitet.

Roligheten Ridesenter har holdt til i Sædalen i Fana siden 1973. Bystyret laget for noen år siden en reguleringsplan for området. Den la til rette for en storstilt boligbygging på området der ridesenteret har holdt til. Bystyret gjorde vedtak om å forplikte kommunen til å skaffe nytt sted å være for ridesenteret. Det har ikke kommunen klart.

Møte uten resultat

Før helgen var det et møte mellom de involverte parter — representanter for Byrådet, kommuneadministrasjonen, rideklubben, for foreldrene til rideelevene og Bergen Tomteselskap. Der bekreftet Tomteselskapet at de stiller 450.000 kroner til disposisjon for rideklubben. Møtet klarte ikke å løse de midlertidige problemene rideklubben står overfor. Strømmen sier at kommunen og tomteselskapet har vist velvilje og imøtekommenhet. Men de har ikke klart å løse problemene klubben er havnet i.

Rivingen av anlegget er startet. Noen hester går hele døgnet på et beiteområde i nærheten av stallene, noen hester leies fra stallene til beiteområdet om morgenen og tilbake om kvelden.

I klemme

— Situasjonen er blitt uholdbar, sier Strømmen. - Vi har ingen inntekter, mens utgiftene til hestefór løper. Kommunen har ikke kunnet gi oss garantier for at vi kan etablere oss på et området på Fjellbirkeland. Vi er kommet i en umulig klemme. Usikkerheten er blitt så stor om klubbens fremtid, at vi har besluttet å oppløse klubben og legge ned virksomheten. 28 av hestene eies av Alfred Solberg og 2 hester eies av andre privatpersoner, sier hun.

Hestene avlives og selges

Noen av hestene er kommet opp i en alder at de skal få ende sine dager. Men først skal de få gå på beite en tid for at de skal sikres en verdig avslutning på livet. De fleste hestene vil bli solgt. Avviklingen av virksomheten vil skje gradvis utover sommeren, sier Strømmen.

— Det skal liten fantasi til å tenke seg at stemningen er nedtrykt i klubbmiljøet nå?

— Jeg kan bekrefte at mange medlemmer er nedtrykte over situasjonen.

— Hvor skal de mange hundre rideelevene nå få utøve sin fritidsaktivitet?

— Noen vil sikkert forsøke å bli medlem av en av de andre rideskolene i Bergen - Alvøen, Skjold og Sletten. Men det er nok ikke plass til alle våre elever der, sier Elisabeth Strømmen.